wejściówka - Cukry, chromatografia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wejściówka - Cukry, chromatografia - strona 1 wejściówka - Cukry, chromatografia - strona 2

Fragment notatki:


1. Co to jest Rf i jak się go wyznacza? Rf- współczynnik opóźnienia, który określa miejsce położenia substancji na płytce  chromatograficznej; wyrażający stosunek drogi przebytej przez substancję do drogi  przebytej przez fazę ruchomą. Współczynnik Rf jest wielkością charakterystyczną dla danej substancji i układu  chromatograficznego: fazy stacjonarnej i fazy ruchomej. Współczynnik opóźnienia    przyjmuje wartości od 0 do 1. Jest charakterystyczny dla danej substancji w danych  warunkach chromatograficznych i może służyć do jej identyfikacji. Jeżeli dana substancja ma  tą samą wartość współczynnika opóźnienia jaką ma wzorzec, wyznaczoną w takich samych  warunkach chromatograficznych, to prawdopodobnie jest identyczna ze wzorcem. 2. Od czego zależy chromatografia? Rozdział następuje w wyniku wielokrotnych, selektywnych procesów adsorpcji  zachodzących na aktywnych powierzchniach sorbentów. Oddziaływania  międzycząsteczkowe powodują, że rozdzielane substancje w niejednakowym stopniu  zatrzymują się na adsorbencie. Im większe powinowactwo analitu do fazy stacjonarnej, tym  analit jest silniej przez nią zatrzymywany. Analit z adsorbentu wymywany jest fazą ruchomą.  Im silniej zatrzymywany analit, tym później opuszcza kolumnę (większa  retencja  czyli  opóźnienie w stosunku do przepływu fazy ruchomej). 3. Rozkład związków na płytce. Polarny układ rozwijający. Kwas octowy, aldehyd octowy, ester  octowy. 4. Narysować związek.?? 1. Anomery D- glukopiranozy - eter, - aldehyd - kwas  2. Podać 4 gr związków, w których występują reszty cukrowe. - glikoproteiny, - glikolipidy, - nukleotydy, - glikopeptyd. 3. Narysować rozdział mieszaniny na płytce TLC. Żl krzemionkowy, rozpuszczalnik mieszania  toluen: octan etylu. Glicyna, amid glicyny, ester etylowy glicyny ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz