Analiza chemiczna biomolekułów - kolokwium 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza chemiczna biomolekułów - kolokwium 1 - strona 1 Analiza chemiczna biomolekułów - kolokwium 1 - strona 2

Fragment notatki:


KOŁO 1 1. Dodatnie odstępstwa od prawa Lamberta- Beera. Odstępstwa chemiczne (dodatnie i ujemne) - występowanie substancji w formie monomerów lub polimerów w zależności od ich  stężenia,       -  wpływ pH na zmianę stosunku występowania form danego analitu pod wpływem pH, np.                   stosunku ilościowego chromian/dichromian;  - miany pH czy stężenia roztworu część z nich może ulec zmianom lub  deformacjom  (dysocjacja, asocjacja, polimeryzacja, solwatacja, a także różne reakcje kompleksowania) co  prowadzi do zmiany wartości molowych współczynników adsorpcji odpowiednich cząstek i  zaburzenie prostoliniowego charakteru zależności  A=f(c). - występowanie innego niż absorpcja oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego - zachodzą oddziaływania cząsteczek substancji rozpuszczonej pomiędzy sobą (dysocjacja,  asocjacja) lub z cząsteczkami rozpuszczalnika. – prawo Lamberta może być spełnione tylko dla przypadku istnienia w roztworze jednej  formy cząsteczek. Odchylenia od prostoliniowej zależności: ujemne (2) –gdy absorbancja zwiększa się wolniej wraz ze zwiększaniem stężenia, niż wynikałoby to z proporcjonalnej zależności,  dodatnie (3) – gdy absorbancja zwiększa się znaczniej wraz ze zwiększaniem stężenia, niż wynikałoby to z  proporcjonalnej zależności.  Przyczyny odchyleń od prawa Lamberta-Beera : dimeryzacja, dysocjacja lub asocjacja, które mogą wpływać na własności optyczne substancji oraz zależą od  stężenia. . 2       . Ułożyć wiązania względem elektryczności Typowe odstępstwa od prawa Beera:  I - prosta dla układu spełniającego prawa absorpcji, II - krzywe dla uk ładów nie spełniających praw  absorpcji.  Główne przypadki odstępstw charakteryzuj ą się zmianą współczynnika absorpcji  ( ε):  a) zmniejszanie się ze wzrostem stężenia; (b) warto ści różne od rzeczywistej niezależnie od  stężenia;  (c) wzrost ze wzrostem stężenia CHROMOFOR- elementy cz ąsteczki odpowiedzialne za absorpcję, np.                 zakres widzialny – chromofor jest odpowiedzialny za barw   ę substancji wi ązania pojedyncze ( σ→σ*) wi ązania podwójne ( π →π *) wi ązania potrójne ( π→π*) niewi ążące pary elektronowe ( n → π*)   . 3       - . Obliczyć stężenie z L B Α= ε c l  A= log Io/I= al  ε= dm3 mol -1 cm-1 4. Przesunięcie batochromowe fenyloalaniny i tyrozyny  Oba aminokwasy aromatyczne. - tyrozyna -OH przesunięcie w kierunku fal dłuższych oraz zwiększenie intensywności 5. Fluorescencja białka w 400 nm i gdzie maleje ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz