Analizy kwasw tłuszczowych w smalcu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analizy kwasw tłuszczowych w smalcu  - strona 1 Analizy kwasw tłuszczowych w smalcu  - strona 2 Analizy kwasw tłuszczowych w smalcu  - strona 3

Fragment notatki:


Ćwiczenie nr 4 ANALIZA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH W SMALCU METODĄ  CHROMATOGRAFII GAZOWEJ • Wstęp.     Tłuszcze obecne w surowcach i produktach żywnościowych są wieloskładnikową mieszaniną różnych lipidów. Ich podstawowym, choć nie jedynym, składnikiem są triacyloglicerole  (TAG). Tłuszcze jadalne, ze względu na występowanie w przyrodzie,  podzielono na roślinne i zwierzęce. Pierwsze są płynne, ponieważ obfitują w  wielonienasycone kwasy tłuszczowe, a w ich składzie znaczny procent stanowią NNKT.  Tłuszcze zwierzęce z kolei, w temperaturze pokojowej są stałe, co wiąże się z przewagą ilości  występujących w nich nasyconych kwasów tłuszczowych.  Tłuszcze pod względem chemicznym to estry gliceryny i wyższych kwasów  tłuszczowych, zwane ogólnie  glicerydami . Glicerol, jako alkohol trihydroksylowy, tworzy  estry z trzema cząsteczkami kwasów.  Większość kwasów tłuszczowych, nasyconych i  nienasyconych, należy do związków o prostym łańcuchu i parzystej liczbie atomów węgla w  cząsteczce. Kwasy tłuszczowe o łańcuchach rozgałęzionych lub o nieparzystej liczbie atomów  węgla występują na ogół rzadko i w niewielkich ilościach. W tłuszczach występują dwa  główne rodzaje kwasów tłuszczowych: Nasycone kwasy tłuszczowe  – nie mają wiązań podwójnych; najbardziej rozpowszechnione w tej grupie są: kwas palmitynowy – C15H31COOH – oraz kwas stearynowy - C17H35COOH. Nienasycone kwasy tłuszczowej  – to kwasy, które w swojej cząsteczce posiadają  przynajmniej jedno wiązanie podwójne. Chromatografia gazowa – technika analizy kwasów tłuszczowych Chromatografia  jest fizykochemiczną metodą rozdzielania, w której składniki rozdzielane są pomiędzy dwie fazy: jedna jest nieruchoma (faza stacjonarna), a druga (faza ruchoma) porusza się w określonym kierunku .  Jeżeli fazą ruchomą jest gaz, to mamy do czynienia z  chromatografią gazową  (GC  −  gas chromatography ). 1 Zasada pracy urządzenia: gaz nośny (faza ruchoma) doprowadzony z butli płynie przez  regulator przepływu do dozownika, a następnie przez kolumnę i detektor, skąd jest usuwany  na zewnątrz do atmosfery. Kolumna umieszczona jest w termostacie. Temperatura  dozownika, detektora i kolumny jest odpowiednio regulowana. Przy pomocy dozownika  analizowaną substancję wprowadza się w strumień gazu nośnego, który to następnie przenosi  ją do kolumny. Tam właśnie następuje rozdział chromatograficzny składników próbki. Po  rozdzieleniu poszczególne składniki próbki kierowane są do detektora, a ten wykrywa je i  reaguje sygnałem elektrycznym. Sygnały po wzmocnieniu zostają rejestrowane w komputerze 

(…)

… z metody normalizacji wewnętrznej, dzięki której
można wyznaczyć procentowy udział wszystkich składników w badanej próbce na podstawie
uzyskanego z analizy chromatogramu.
Do obliczeń wykorzystujemy poniższy wzór:
% i = (Ai / ƩA ) x 100
Ai- powierzchnia piku substancji i
4
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
SUMA
:
Rodzaj estru Czas retencji Pole powierzchni Pole powierzchni [%]
16:1
34,94
1 020 581
2,54
16:0
36,07
11 654…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz