Analiza składu triglicerydów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza składu triglicerydów-opracowanie - strona 1 Analiza składu triglicerydów-opracowanie - strona 2 Analiza składu triglicerydów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Analiza składu triglicerydów
Z chemicznego punktu widzenia tłuszcze roślinne i zwierzęce, zwykle
nazywane są triglicerydami (chociaż prawidłowa nazwa brzmi tricylglicerole), są
estrami kwasów tłuszczowych (kwasy karboksylowe, najczęściej C12-C24) i
triwodorotlenowego alkoholu gliceryny. W organizmach żywych należą do tak
zwanych lipidów, substancji o charakterze lipofilowym (obok fosfolipidów, steroidów,
terpenów, prostagladyn, estrów witamin A, D, cholesterolu...).
Triglicerydy spełniają niezastąpiona role jako składnik pożywienia ssaków.
Człowiekowi zaspakajają 30-40% zapotrzebowania energetycznego organizmu, są
nieodzownymi rozpuszczalnikami lipofilowych witamin a także substratami szeregu
ważnych szlaków metabolicznych m. in. syntezy hormonów prostagladyn i
fosfolipidów. Tłuszcze naturalne są też bardzo ważnym surowcem dla przemysłu
chemicznego. Obok tradycyjnych kierunków zastosowań, dynamicznie w ostatnich
latach rozwija się tak zwana oleochemia, wyznaczając nowe perspektywiczne
kierunki zastosowań triglicerydów: biodegradowalne nowej generacji środki
powierzchniowo czynne, komponenty paliw motorowych, środków smarowych itd.
Pełna charakterystyka triglicerydów obejmuje oznaczenie rodzaju kwasów
tłuszczowych w nich występujących oraz określenie ich pozycji - jest zagadnieniem
złożonym. My ograniczymy się do próby oznaczenia średniej udziału poszczególnych
kwasów karboksylowych w analizowanych naturalnych tłuszczach zwierzęcych i
olejach roślinnych.
W przyrodzie odkryto ponad 800 różnych kwasów tłuszczowych. Najczęściej
jednak spotykamy (na szczęście dla podejmujących trud ich analizy), kilkanaście
kwasów tłuszczowych, wśród których dominujące znaczenia mają niewątpliwie: kwas
palmitynowy (C16:0), stearynowy (C18:0), oleinowy (C18:1), linolowy (C18:2) i
linolenowy (C10:3). Skład danego triglicerydu zależy generalnie od gatunku
organizmu, który go syntezuje, ale jest zmienny w dość szerokich granicach, na co
wpływają zarówno indywidualne cechy osobnicze jak i tak prozaiczne przyczyny jak
warunki klimatyczne, sposób odżywiania, wiek organizmu.
Warto zapamiętać sobie kilka uwag z zakresu chemii naturalnych triglicerydów:
- znamienita większość naturalnych kwasów tłuszczowych to związki o parzystej
liczbie atomów węgla - wynika to z mechanizmu biosyntezy tych związków - w
kolejnych etapach dołączane są fragmenty C2 - acetylowe
- naturalne nienasycone kwasy tłuszczowe sa zawsze stereoizomerami

(…)

… analitycznych prowadzonej w
nadmiarze metanolu, jest metanolan wapnia, związek słabo rozpuszczalny w
mieszaninie reakcyjnej, co pozwala poddawać analizie chromatograficznej produkty
metanolizy bezpośrednio po reakcji. Rzecz jasna można jako katalizator stosować
tradycyjnie roztwór wodorotlenku sodu w metanolu, ale obecność NaOH w analicie
jest co najmniej kłopotliwa. Ten prosty sposób zawodzi gdy analizowana próbka
zawiera wolne kwasy tłuszczowe. Związki te dezaktywują zasadowe katalizatory
tworząc mydła. Ponadto tym sposobem wolnych kwasów tłuszczowych zanalizować
się nie da. Pozostaje analiza tradycyjna, której poszczególne etapy zilustrować
można następująco:
- zmydlanie próbki wodnym roztworem wodorotlenku sodu
- rozkład mydeł sodowych roztworem kwasu solnego
- ekstrakcja wolnych kwasów tłuszczowych…
…,12Z
Niewątpliwie sposób bardziej precyzyjny, jednoznaczny.
3. Zasady analityki triglicerydów.
Ilościowego oznaczenia udziału poszczególnych kwasów tłuszczowych w próbkach
triglicerydów niewątpliwie najłatwiej dokonać korzystając z chromatografii gazowej.
Przedtem jednak zasadniczo zmienić strukturę chemiczną analizowanych związków,
„uwalniając” poszczególne kwasy karboksylowe. Glicerynę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz