analiza jakościowa i ilościowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 analiza jakościowa i ilościowa - strona 1  analiza jakościowa i ilościowa - strona 2

Fragment notatki:


Analiza jakościowa w chromatografii gazowej Analizę jakościową rozdzielanych w kolumnie substancji można wykonać dwoma sposobami
Na podstawie parametrów retencji, ponieważ w takich samych warunkach chromatograficznych analizowana substancja ma zawsze taką samą retencję.
Na podstawie fizykochemicznego badania frakcji z zastosowaniem detektorów jakościowych np. połączenie z metodami spektroskopowymi (MS, IR)
Analiza ilościowa w chromatografii gazowej Analiza ilościowa jest oparta na liniowej zależności między sygnałem z detektora, którego miarą jest wysokość piku lub jego powierzchnia, a stężeniem substancji analizowanej w gazie nośnym
O dokładności i precyzji oznaczeń ilościowych metodą GC w dużym stopniu decydują:
- stałe warunki pracy oraz stała prędkość przepływu gazu nośnego
- dobra odtwarzalność techniki dozowania próbek
- dobór właściwego detektora
Zastosowanie chromatografii gazowej identyfikacja związków, w tym lotnych substancji nieorganicznych i szerokiej gamy lotnych związków organicznych
ilościowe oznaczanie składników w próbce
kontrola procesów technologicznych - jest podstawowym elementem układu automatyzacji procesów technologicznych
wyznaczanie niektórych stałych fizykochemicznych np. współczynników aktywności, entalpii i ciepła właściwego roztworu i innych
badania kinetyki reakcji katalitycznych
oznaczanie pestycydów, zanieczyszczeń organicznych, kwasów tłuszczowych
Chromatografia cieczowa W chromatografii cieczowej fazą ruchomą jest ciecz, a fazą nieruchomą ciało stałe(chromatografia adsorpcyjna), rzadziej ciecz osadzona na nośniku (chromatografia podziałowa).
Stosując chromatografię cieczową można analizować znacznie więcej związków chemicznych niż za pomocą chromatografii gazowej - ok. 80%. Mogą to być ciecze i ciała stałe w tym związki łatwo ulegające rozkładowi termicznemu, polimery i związki nieorganiczne.
Warunkiem analizy związków techniką chromatografii cieczowej jest ich rozpuszczalność. Zasada działania chromatografu cieczowego: - ze zbiornika z pompą zasysa się fazę ruchomą, nazywaną też eluentem.
- eluent poprzez dozownik jest tłoczony do kolumny chromatograficznej wypełnionej fazą stacjonarną, która może być umieszczona w termostacie.
- składniki próbki rozdzielają się w kolumnie i na wyjściu z niej są wykrywane przez detektor.
- sygnał elektryczny z detektora po wzmocnieniu zapisywany jest w postaci piku chromatograficznego
Zawory dozujące Zawór dozujący zbudowany jest w ten sposób, że w jednym położeniu dźwigni można przepłukać i napełnić wymienną pętlę dozowniczą o określonej objętości, ciekłą próbką lub roztworem analizowanego ciała stałego a w drugim wprowadzić próbkę do układu.


(…)

… lub inną kolumną
- najczęściej wykonuje się je ze stali nierdzewnej, rzadziej ze szkła lub polimerów
- kolumny przechowuje się zamknięte i zalane rozpuszczalnikiem
Oprócz kolumny właściwej stosuje się przedkolumnę. Ma ona taką samą lub mniejszą średnicę jak kolumna właściwa i znacznie mniejszą długość - 10-30mm. Zwykle jest wypełniona takim samym materiałem jak właściwa kolumna rozdzielcza.
Znacznie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz