Ozanaczenie zawartości kofeiny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2093
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ozanaczenie zawartości kofeiny - strona 1 Ozanaczenie zawartości kofeiny - strona 2 Ozanaczenie zawartości kofeiny - strona 3

Fragment notatki:


Ćwiczenie nr 3 „OZNACZANIE ZAWARTOŚCI KOFEINY” 1.Wstęp. Kofeina jest alkaloidem, czyli związkiem organicznym pochodzenia roślinnego, zawierającym układ cykliczny z atomami azotu w pierścieniu. Alkaloidy wykazują silne działanie fizjologiczne na organizm człowieka, niejednokrotnie toksyczne. Ze względu na układ pierścieni  oraz ilość atomów azotu w każdym w nich kofeinę zaliczamy do pochodnych puryny, heterocyklicznego,  aromatycznego związku organicznego, który składa się z fragmentów pirydyny i imidazolu.  Kofeina jest głównym alkaloidem nasion krzewu kawowego  Coffea arabica . Występuje także w innych roślinach z rodzin  Theace  i  Sterculiaceae . Kofeina znajduje się również w liściach herbaty (teina). Źródłami kofeiny są rośliny z rodziny Marzanowatych (Rubiaceceae ).   Znaczne ilości kofeiny występują  również w guaranie  ( Pasta Guarana),  liściach mate  ( Herba mate ) oraz w nasionach kawowca ( Theabroma caco L.).  Spożywanie kofeiny może spowodować ogólne polepszenie koordynacji organizmu oraz poprawienie  koncentracji. Jednakże zbyt duża dawka kofeiny może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie  organizmu powodując uczucie zmęczenia lub zaburzenia koordynacji ruchowej.  kofeina może także  przyczynić się do podniesienia się ciśnienia tętniczego krwi, a tym samym przyśpieszenia bicia serca. Kofeina również posiada właściwości moczopędne, powoduje  zwiększenie wydzielania kwasu żołądkowego oraz prowadzi do przyśpieszenia metabolizmu. Wysokosprawna chromatografia cieczowa  (HPLC -  High Performance Liquid Chromatography; High Pressure Liquid Chromatography ). Z punktu widzenia mechanizmu separacji, HPLC można najogólniej podzielić na: • adsorpcyjną, •  podziałową, •  jonową, • wykluczania, • powinowactwa. HPLC to technika kolumnowa, ciśnieniowa, w której faza ruchoma przepływa przez kolumnę  wypełnioną fazą stacjonarną pod ciśnieniem. Stałość przepływu i wysokie ciśnienie zapewnia specjalna  pompa, a jako detektor najczęściej stosowany jest spektrofotometr UV, który sprzężony z rejestratorem lub  komputerowym urządzeniem rejestrującym wykreśla chromatogram. Na jego podstawie dokonuje się analizy jakościowej i ilościowej. W wysokosprawnej chromatografii  cieczowej stosuje się najczęściej wypełnienia o rozmiarze ziaren 5-10 μm. Drobnoziarniste wypełnienia  zapewniają krótką drogę dyfuzji cząsteczek substancji rozdzielanych do wnętrza ziaren i dzięki temu, przy  1 względnie dużych prędkościach fazy ruchomej uzyskuje się wysokie sprawności kolumn. Schemat blokowy chromatografu cieczowego HPLC. 1, 2 – zbiorniki składników fazy

(…)

… (np. żel krzemionkowy, tlenek glinu) są
wiązania wodorowe, oddziaływania dipol-dipol, dipol indukowany-dipol oraz siły dyspersyjne (van der
Waalsa).
Celem rozdzielania metodą SPE jest przygotowanie próbki do analizy właściwej, czyli wyizolowanie
analitu z matrycy w maksymalnie czystej i skoncentrowanej postaci. Może być to osiągnięte na dwa
sposoby: można wyeluować analit, podczas gdy zanieczyszczenia są zatrzymywane lub odwrotnie, żądany
analit jest zatrzymywany na kolumnie, podczas gdy zanieczyszczenia są usuwane z kolumny. Anality
zatrzymane na złożu można odzyskiwać przez mineralizację złoża, ekstrakcję rozpuszczalnikami
organicznymi czy desorpcję termiczną. Do najczęstszych metod należy jednak ekstrakcja rozpuszczalnikami
organicznymi. W procesie wymywania eluent musi posiadać silniejsze…
… powinowactwo do analitu niż sorbent.
Zwykle stosuje się: metanol, acetonitryl, aceton, izopropanol, dichlorometan, pentan oraz mieszaniny tych
rozpuszczalników.
Budowa pojedynczej kolumienki SPE
2. Cel ćwiczenia.
3
Celem ćwiczenia było wyodrębnienie i oznaczenie kofeiny z próbki białej herbaty z wykorzystaniem
metody HPLC z detektorem UV.
3. Schemat ćwiczenia.
Etap 1. Przygotowanie roztworów.
Roztwór…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz