Analit

note /search

Sensor chemiczny - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Analiza chemicznych zanieczyszczeń środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1190

receptorowa ← analit Historycznie - szklana elektroda pH (lata 30-te XX w.) - elektrody jonoselektywne (lata...

Etapy procesu analitycznego

  • Uniwersytet Gdański
  • Chemia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

reprezentatywna 3. Schemat od pobierania próbki do jaj analizowania 4. Analit- 5. Matryca 6. Błędy w toku...

Ewidencja analityczna - omówienie (sem II)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

analitycznych Obrót Ct konta synt. = sumie obrotów ct kont. Saldo Dt konta synt. = sumie sald Dt konta analit...