Metody sprawdzania wiarygodnosci wyników

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody sprawdzania wiarygodnosci wyników - strona 1 Metody sprawdzania wiarygodnosci wyników - strona 2

Fragment notatki:


  Metody sprawdzania wiarygodności wyników, kontrola jakości wyników analitycznych  Wzorce-pierwotne - dostępne w stanie czystym,łatwe do suszenia,do przechowywania bez zmian  chem; nie ulegają rozpuszcz. w środow; miareczkow.kwas-zasada wzorcem jest Na2CO3, redox  K2Cr2O7, miarecz. kompleksometr z EDTA jest Zn. metoda porównawcza-wzorce - zdefiniowany wzorzec chem,znany stopień czystości; trwałe,  niehigroskopijne,  rozpuszcz. w środow Materiał odniesienia-RM - subst lub material gdzie jedna lub więcej właściwości są jednorodne i  dobrze zbadane, by można było go zastosować do kalibracji przyrządów pomiarowych, oceny  metod analitycznych ; skład b. podobny do analizowanej matrycy w które zawierają analit w ilości  dokładnie znanej i podobnej do tej co oznaczamy w analizowanych próbkach. Są drogie,  przygotow. przez organizacje narodowe(NIST i CBR) certyfikowane materiały odniesienia- CRM-  materiał odniesienia z dołączonym certyfikatem  którego jedna lub więcej właściwości certyfikowano z wyk procedury zapewniającej odniesienie do  dokładnego wzorca jednostki miry wyrażającej daną właściwość, z jednoczesnym podaniem  wartości niepewności na określonym poziomie prawdopodobieństwa. podzial materialów odniesienia -  0- czyste indywidua chem certyfikow. w stosunku do ukl SI przy najmniejszej osiagalnej  niepewnosci wynikow pomiarów;  1- materiały odniesienia certyfikow.w stosunku do ukladu SI lub materiałow odniesienia klasy 0 z  okreslona niepewnoscia wynikow pomiarów i przy braku mierzalnych efektów matrycowych;  2- materialy odniesienia certyfikow.w stosunku do uklSI lub materialow odniesienia klasy 0 i/lub  przy zdef.niepewnosci wynikow;  3- mat.odnies.certyf.w stosunku do materialow odniesienia z klas 0 i 2;  4- materiał Odniesien. Certyf. w stosunku do innych ukl niż SI;  5- mat. odnies. charakteryzujące się brakiem spojnosci pomiarowej z jakimkolwiek ukl.miar stosujac materialy odniesienia trzeba pamietac ze matryca jak i stezenie analitu w materiale  powinno być zblizone do skł. próbek analizowanych w laborat.; materialy w laborat są niezbedne,  proces otrzymywania mat odniesienia ważne jest, aby składem analizowanych próbek. Kolejnym etapem jest uzyskanie jednorodnej porcji materiału, zwykle rzędu kilkuset kilogramów, i  taie jej spreparowanie, aby w trakcie kilkuletniego przechowywania, skł nie ulegał zmianie.  Dotyczy to otrzymania mat o stabilnej wilgotności, twardości skł w czasie przechowywania w  zwykłych laboratoryjnych warunkach i sterylizacji radiacyjnej w celu zapobiegania  pradopodobnym procesom mikrobiol.  Następny etap przeprowadzenie analiz w różnych laboratoriach na zasadzie badań  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz