Chromatografia gazowa składników produktów żywnościowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chromatografia gazowa składników produktów żywnościowych - strona 1

Fragment notatki:


Ćwiczenie nr 9 Chromatografia gazowa lotnych składników produktów żywnościowych.     Wykonanie ćwiczenia rozpocząłem od przygotowania chromatografu do pracy. Parametry  procesu były następujące:          TOR I:     Kolumna sitowa 200 x 0,4 cm wypełniona jest nośnikiem Gas – Chrom Q o  uziemieniu 80 – 100 mesh. Na powierzchni nośnika naniesiona jest faza stacjonarna LAC – 3  – R – 728 (polibursztynian glikolu dietylenowego) w ilości 10%.      Temperatury:   kolumna: 70ºC,   dozownik: 200ºC,   detektor: 140ºC      Szybkość przepływu azotu: 50 cm3/min      Prąd zasilania katarometru: 120 mA      Musiałem  uregulować szybkość  przepływu  azotu.  Włączyłem  przycisk  SIEĆ zasilacza  katarometru, przesuw taśmy rejestracyjnej, a pokrętło SYGNAŁ WYJŚCIOWY ustawiłem w  położeniu 32. Pokrętłem ZEROWANIE DOKŁADNE ustawiłem pisak rejestratora w miejscu  0   skali.   Do   wstrzykiwania   próbek   używałem   strzykawki   Zimmermanna.   Objętości  wstrzykiwanych próbek wynosiły 10 μl.       Przystąpiłem   do   oznaczania   składu   mieszaniny   estrów.   W   tym   celu   na   zasilaczu  katarometru wcisnąłem klawisz oznaczony napisem „Estry”. Najpierw wstrzykiwałem estry  wzorcowe i wyznaczałem ich czasy retencji, aby na ich podstawie określić skład jakościowy  mieszaniny   estrów,   a   następnie   po   wyznaczeniu   powierzchni   pików   obliczyć   skład  mieszaniny w procentach wagowych. Później wstrzykiwałem i wyznaczałem czasy retencji  badanych mieszanin estrów. Próbka Czasy  retencji Powierz chnie  Zawart ość %  pik1 pik2 pik1 pik2 suma skł. 1  skł. 2 octan metylu 1,29,23 - 150 - 150 100 0 octan propylu 3,04,75 - 164 - 164 100 0 octan etylu 1,52,8 - 160 - 160 100 0 ES 1 1,57,51 2,56,85 300 189 489 61 39 ES 6 1,57,25 3,01,92 110 336 446 25 75      Przystąpiłem do oznaczania zawartości etanolu. Włączyłem przycisk oznaczony napisem  „Etanol”   na   zasilaczu   katarometru.   Najpierw   wstrzykiwałem   próbki   o   znanej   zawartości  alkoholu,   w   kolejności   od   etanolu   absolutnego   do   roztworu   o   najmniejszym   stężeniu,   a  następnie próbki o nieznanej zawartości alkoholu. Oznaczałem czasy retencji etanolu i wody  w celu wykonania późniejszych obliczeń. Próbka 94 90 86 80 Et6 Et7 M 15,67 9 6,14 4 7,898 6,126 P 2,1 1,47 1,01 0,58 1,18 0,95 % wag. alkoholu 94 90 86 80 88,76 85,97 1 Document Outline ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz