Analiza żywności - strona 5

Analiza żywności, pytania z wejściwek

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza żywności
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840

PYTANIA woda Opisać cząsteczkę wody Co to jest kohezja Rodzaje wody związanej białka Zasada metody oznaczania białek Coś z prawami absorpcji Białka proste/złożone, struktury białek Punkt izoelektryczny Kofeina Wymienić niebiałkowe związki azotow...

Wejściówka-oznaczanie wody

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza żywności
Pobrań: 91
Wyświetleń: 602

Woda związana  (wg def Femenna)-stosunkowo trwale połączona z produkt; zlokalizowana w  bezpośrednim sąsiedztwie subst rozpuszczon lub zawieszonych, ma zmniejszoną aktywność,  odmienne właściwośc od pozostałej masy wody zawartej w danym materiale i nie zamarza do  temp. -40ºC. a)  higroskopijna (...

Podział metod miareczkowania

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza żywności
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2793

Podział metod miareczkowania Podział według typu reakcji zachodzącej pomiędzy substancją oznaczaną a titrantem: o  Alkacymetria  – opiera się o reakcje kwas-zasada. Wyróżnia się dwa działy:   Alkalimetria –  miareczkowanie wykonuje się mian...

Lipidy - omówienie zagadnień

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza żywności
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

1. Lipidy – związki pochodzenia naturalnego, nierozpuszczalne w wodzie, łatwo rozpuszczalne w  organicznych rozpuszczalnikach niepolarnych i słabo polarnych. Dzielą się na: a) tłuszcze b) fosfolipidy c) woski d) izoprenoidy e) steroidy - bud...

Oznaczanie zawartości białka metodą Bradforda

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza żywności
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2947

Oznaczanie zawartości białka metodą Bradforda W metodzie Bradforda wykorzystywana jest zdolność wiązania się barwnika zwanego błekitem kumazyny (ang. Coomassie Bril iant Blue G-250) z białkiem za pomocą wiązań jonowych i hydrofobowych. Z...

Pytanai z kolokwium - laboratorium

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Artur Caban
 • Analiza żywności
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

Kolo z analizy    Jakie można zmieniac parametry  w HPLC  Odczynniki do Bertranda wymienić  Gdzie jest kofeina  Co to tłuszcz, w co przekształca się tłuszcze żeby analizawac GC  Metody normalizacji wewnętrznej, krzywa, dodatek wzorca  Zadanie z normalizacją  Zadanie z witaminą C  Zadanie z kwasem 

Oznaczenie laktozy w mleku metodą Bertranda

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 735
Wyświetleń: 3976

Analiza żywności Sprawozdanie Oznaczenie laktozy w mleku metodą Bertranda 1. Ćwiczenie Oznaczenie polega na oznaczeniu miedzi zredukowanej przez laktozę w czasie gotowania odbiałczonego roztworu mleka z alkalicznym roztworem soli miedzi (II).Powst...

Czynniki warunkujące poprawność ocen sensorycznych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1533

Czynniki warunkujące poprawność ocen sensorycznych Selekcja i szkolenie zespołu oceniającego Nabór kandydatów może być wewnętrzny, zewnętrzny lub mieszany . Wewnętrznego naboru dokonuje dział kadr spośród własnych pracowników firmy. Pracownik w momencie przyjmowania go do pracy powinien być poinfor...

Definicje-analiza żywności

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

Dokładność oznacza zgodność pomiędzy wynikami testu a zaakceptowaną wartością referencyjną (2) i jest określana poprzez wyznaczenie rzetelności i precyzji. Błąd alfa (a) oznacza prawdopodobień stwo, ż e próbka badana jest zgodna, nawet, jeśli otrzymano wyni ki niezgodne (fałszywa decyzja o niezgodn...

Analiza żywności-kwasowość

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 896
Wyświetleń: 4830

Analiza żywności Sprawozdanie Oznaczenie kwasowości w produktach spożywczych odpowiednimi metodami 1. Ćwiczenie A. Oznaczenie kwasowo ści miareczkowej mleka Oznaczenie polega na alkacymetrycznym miareczkowaniu próbki mleka zasadą sodową w obecności wskaźnik (