Analiza żywności - strona 6

Metody analizy sensorycznej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3220

metody analizy sensorycznej Oceny sensoryczne mogą mieć charakter gnostyczny lub emocyjny. Te same metody mogą być stosowane w jednych lub drugich ocenach w zależności od informacji, które chcemy uzyskać. Jeśli celem oceny jest wykrywanie, rozpoznawanie, rozróżnianie lub skalowanie bodźców, ocena m...

Normy jakości żywności

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1407

normy jakości żywności Przez pojęcie jakość towarów -rozumie się zespół ich cech fizycznych, chemicznych i funkcjonalnych, decydujących o ich wartości użytkowej, a w przypadku artykułów spożywczych są to również wartość odżywcza, zdrowotna oraz atrakcyjność sensoryczna. Wszystkie towary, w tym rów...

Ocena jakościowa tłuszczów

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1148

Analiza żywności Sprawozdanie Ocena jakościowa tłuszczów. 1. Ćwiczenie A. Oznaczenie liczby kwasowe Oznaczenie polega zobojętnieniu kwasów tłuszczowych w próbce tłuszczu wodorotlenkiem potasu w obecności wskaźnik (fenoloftaleiny). Vz=7,0 cm...

Analiza żywności-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1834

ANALIZA ŻYWNOŚCI ZADANIA ANALIZY ŻYWNOŚCI TO: -określenie zawartości składników pokarmowych w surowcach, półproduktach i produktach gotowych -kontrola jakości produkcji i przetwórstwa żywności ANALIZA ŻYWNOŚCI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁY: -analiza sensoryczna (za pomocą zmysłów i organoleptyczn...

Oznaczanie gęstości płynnych produktów spożywczych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2324

Oznaczanie gęstości płynnych produktów spożywczych Gęstość jest jedną z podstawowych cech każdej substancji, która ma istotne znaczenie w analizie środków spożywczych, zwłaszcza tych, których sucha substancja jest w dużym stopniu reprezentowana przez cukry. Istnieją bowiem dość ścisłe zależności mi...

Oznaczanie kwasowości wybranych produktów spożywczych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4788

Oznaczanie kwasowości wybranych produktów spożywczych Jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących jakość żywności jest kwasowość, która jest charakterystyczna dla większości produktów spożywczych. Artykuły spożywcze przeważnie wykazują kwaśny charakter, dlatego też oznaczanie ich kwasowości...

Oznaczanie zawartości białka w produktach żywnościowych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3682

Oznaczanie zawartości białka w produktach żywnościowych Białko - jest podstawowym materiałem budulcowym i należy do najważniejszych ze składników pokarmowych. Posiada ona złożoną strukturę chemiczna: składa się aminokwasów, które z kolei zbudowane są z atomów węgla, tlenu, azotu, wodoru oraz siarki...

Oznaczanie zawartości cukrów w produktach spożywczych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1477

Oznaczanie zawartości cukrów w produktach spożywczych Węglowodany (cukrowce) stanowią najliczniejszą grupę związków organicznych występująca zarówno w organizmach roślinnych, jak i zwierzęcych. Nazwa węglowodany wywodzi się stąd, że wiele cukrów ma wzór sumaryczny, który można opisać w postaci Cn(H...

Oznaczanie zawartości popiołu w produktach spożywczych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 637
Wyświetleń: 7140

Oznaczanie zawartości popiołu w produktach spożywczych Związki mineralne w produktach żywnościowych występują w postaci nieorganicznej - jako tlenek, węglany, siarczany, krzemiany i chlorki - oraz w różnych połączeniach organicznych z białkami, węglowodanami i lipidami. Popiół - jest to pozostałość...

Oznaczanie zawartości wody i suchej substancji w wybranych produktach ...

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1155

Oznaczanie zawartości wody i suchej substancji w wybranych produktach spożywczych Zawartość wody w produktach spożywczych jest jednym podstawowych kryteriów określających ich jakość, wartość odżywczą i przydatność przechowalniczą (tab.). Ilość wody w produktach spożywczych waha się w szerokich gran...