Analiza żywności - strona 7

Oznaczenie zawartości i jakości tłuszczów w produktach spożywczych...

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 4018

Oznaczenie zawartości i jakości tłuszczów w produktach spożywczych Lipidy są dużą grupą związków organicznych nierozpuszczalnych w wodzie, a rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych, tj. eter ety­lowy, naftowy, chloroform, benzen, alkoh...

Analiza żywności-pytania egzamin

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2184

analiza żywności zadania analizy żywności to… analiza żywności obejmuje następujące działy… przepisy określające warunki jakie musi spełnić produkt spożywczy to… pod pojęciem błędu w analizie rozumie się… błędy dzielą się na… każdy produkt spożywczy składa się z… sucha masa to… składnikami s...

Analiza żywności-pytania przykladowe

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1155

Dlaczego światło w polarymetrze musi być spolaryzowane liniowo. Jak się przygotowuje próby do oznaczania azotu białkowego i niebiałkowego. Jak się oznacza zawartość tłuszczu w tłuszczu surowym. Na czym polega oznacz enie składu kwasów tłuszczowych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Jakie techniki ...

Pytania z analizy 2004

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1197

Jakie są podstawy prawne bezpieczeństwa żywności w Polsce i jakie organy nadzorują i kontroluję jego przestrzeganie? Bezpieczeństwo żywności - ogół warunków, które muszą być spełnione i działań, które muszą być podjęte na wszystkich etapach produkcji żywności i obrotu żywnością w celu zapewnienia z...

Pytania z analizy 2005

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1365

Dlaczego światło w polarymetrze musi być spolaryzowane liniowo? Jak się przygotowuje próby do oznaczania azotu białkowego i niebiałkowego? Jak się oznacza zawartość tłuszczu w tłuszczu surowym? Na czym polega oznaczenie składu kwasów tłuszczowych. Jakie techniki chromatograficzne można zastosow...

Pytania z analizy 2006

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1421

1. Dlaczego światło w polarymetrze musi być spolaryzowane liniowo? By kąt został zmierzony promienie światła w polarymetrze muszą być ustalone w jednym kierunku 2. Jak przygotowuje się próby do oznaczenia azotu białkowego i niebiałkowego? Ekstrakcja wirowanie Azot rozp. +TCA 12,5% wirowanie A...

Analiza żywności-skrypt

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1792

ANALIZA ŻYWNOŚCI ZADANIA ANALIZY ŻYWNOŚCI TO: -określenie zawartości składników pokarmowych w surowcach, półproduktach i produktach gotowych -kontrola jakości produkcji i przetwórstwa żywności ANALIZA ŻYWNOŚCI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁY: -analiza sensoryczna (za pomocą zmysłów i organoleptyczn...

Spektrofotometria-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1589

Analiza żywności Sprawozdanie Spektrofotometryczne oznaczenie zawartości żelaza (III) w badanej próbce 1. Obliczenia Aby dokonać obliczeń należy przeprowadzić barwna reakcję jonów żelaza (III) z wytworzeniem czerwono zabarwionego tiocyjanianu żelaza i pomiarze jego absorbancji. 1. Wyznaczenie anali...

Zasady pobierania próbek do analizy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1988

zasady pobierania próbek do analizy Prawidłowe pobieranie próbki produktu, która ma być przedmiotem badań, jest podstawą uzyskania dobrych wyników i prawidłowości wniosków wyciąganych na tej podstawie. Jest to czynność tak samo ważna, jak wykonywanie analizy. Często jednak badany materiał może być ...

Analiza sensoryczna i ocena organoleptyczna żywności

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 413
Wyświetleń: 6573

Analiza sensoryczna i ocena organoleptyczna żywności Ocena organoleptyczna - to jakość produktów spożywczych oceniana za pomocą zmysłów wzroku, węchu, dotyku i smaku. Indywidualnie przeprowadzona ocena organoleptyczna, nie jest powtarzalna, gdyż zależy od wrażliwości oceniającego, jego stanu fizjol...