Pytania z analizy 2004

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z analizy 2004 - strona 1 Pytania z analizy 2004 - strona 2 Pytania z analizy 2004 - strona 3

Fragment notatki:

Jakie są podstawy prawne bezpieczeństwa żywności w Polsce i jakie organy nadzorują i kontroluję jego przestrzeganie? Bezpieczeństwo żywności - ogół warunków, które muszą być spełnione i działań, które muszą być podjęte na wszystkich etapach produkcji żywności i obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka.
PODSTAWY PRAWNE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI - PRAWO ŻYWNOŚCIOWE:
zapisy w Konstytucji
ustawy i akty wykonawcze niższego rzędu - ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia wymagania Kodeksu Żywnościowego, zalecenia Komisji Europejskiej oraz stosowane normy
wdrażanie systemów zapewnienia jakości
system służb urzędowej kontroli
system doradztwa naukowego
SYSTEMY KONTROLI I NADZORU NAD BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI ZEWNĘTRZNE
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Rozporządzenie o ogólnym bezpieczeństwie produktów Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
Rada ds. Monitoringu Żywności (kierunki i plany badań)
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nadzór nad jakością zdrowotną środków spożywczych, używek, dozwolonych substancji dodatkowych i używek sprowadzanych z zagranicy
organy Inspekcji Weterynaryjnej, nadzór nad miejscami uboju zwierząt, punktami skupu i zakładami przetwórstwa zwierzęcego
W jakim celu stosuje się HACC P? HACCP - stosowany jest do eliminowania ryzyka spowodowanego zanieczyszczeniami żywności:
biologiczne (bakterie chorobotwórcze, pleśnie toksynogenne)
chemiczne (toksyny, metale ciężkie, pozostałości pestycydów)
fizyczne (kamienie, szkło, odpadki metali)
Zasady realizacji:
analiza zagrożeń - zbieranie informacji i ich ocena
określenie punktów krytycznych, tj. miejsc lub operacji jednostkowej, w której należy podjąć środki zapobiegawcze lub kontrolne w celu wyeliminowania zagrożeń
ustalenie krytycznych parametrów w procesie technologicznym
prowadzenie kontroli i dokumentacji
3. Jakie wielkości charakteryzują metodę analityczną? dokładność
precyzja
czułość
zakres liniowości
granica wykrywalności
granica oznaczalności
selektywnośc
specyficzność
powtarzalność
odtwarzalność
4. Z jakich etepów składa się proces analityczny? Wyjaśnij pojęcia metoda analityczna, zasada pomiaru. ustalenie ogólnego problemu analizy we wszystkich szczegółach
określenie analitycznych aspektów problemu (strategia pobierania próbki_
wybór procedury analitycznej
pobieranie próbki
przygotowanie próbek


(…)

… ruchomej jest stały. (1 rozpuszczalnik lub mieszanina kilku w tym samym stosunku)-siła elucji jest stała przez cały rozdział
Elucja gradientowa - podczas rozdziału zmienia się skład mieszaniny rozpuszczalnika - wzrasta siła elucji.
48. Zasada oznaczania związków metodą chromatografii gazowej. Jakie jest zastosowanie tej metody i co wpływa na efektywność rozdziału?
Fazą ruchomą jest gaz, fazą stacjonarną…
… przeliczeniowy, dla sacharozy 0,95)
59. Zasada oznaczania cukrów metodami chemicznymi.
Metody chemiczne oparte są na redukcji jonów Cu2+ przez cukry redukujące w środowisku zasadowym w temperaturze wrzenia. W wyniku reakcji następuje rozpad heksoz na triozy, które są częściowo utleniane do kwasów. Własności redukujące mają też aminokwasy (cysteina, kwas asparaginowy), kwas askorbinowy, aldehydy…
…/min
wyznaczamy temperaturę w której jest całkowicie sklarowany tłuszcz
93. Podaj przykłady zastosowania metod spektrofluorometrycznych do oznaczania witamin.
oznaczanie tiaminy - utlenianie jej w środowisku zasadowym do tiochromu i pomiar fluorescencji
oznaczanie całkowitej zawartości witaminy C - utlenaie kwasu askorbinowego do kwasu dehydroksoaskorbinowego, który reaguje z fenylodwuaminą? I pomiar…
…, stopień ekstryfikacji, katalizatory, dostęp tlenu, przeciwutleniacze, temperatura przechowywania
Sposób badania:
-oznaczanie zawartości nadtlenków
-próba tiobarbitorowa
-oznaczenie kwasów karboksylowych
-próba Kreisa
-liczba hydroksylowa
89. Jak można odróżnić tłuszcze zwierzęce od roślinnych?
Tłuszcze zwierzęce mają cholesterol, zaś roślinne fitosterol, związki te jako octany różnią się temperatura…
… uważane są za zanieczyszczenie żywności? Omów jedną grupę (charakterystyka, metody oznaczania).
-metale ciężkie (Pb, Mg, Cd, As, Zn, Sn, Cu)
-mikotoksyny
-pestycydy
-polichlorobifenyle
-dioksyny
-wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
-azotyny
Pestycydy to środki ochrony roślin o dużej aktywności biologicznej. Około 1000 związków, największe zagrożenie stwarzają insektycydy. Oznaczanie (etapy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz