Analiza żywności - strona 8

Analiza żywnosci do egaminu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1246

Analiza żywności do examinu    DOKLADNOŚĆ- metoda dokładna jest to taka metoda, która daje wyniki bliskie wartości prawdziwej.Jesli metoda dokladną wykona sie oznaczenie wielokrotnie, to najwiecej wynikow bedzie odpowiadac wartosci prawdziwej mala dokladnosc i duza precyzja to przez bledy systematy...

Analiza żywności-areometry

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1561

Analiza żywności Sprawozdanie Pomiar gęstości i ocena sensoryczna soku pomarańczowego 1.Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest poznanie metod, które stosuje się do obliczania gęstości różnych roztworów. Student ma zbadać zawartość sacharozy w roztw...

Analiza żywności-białka

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1624

Analiza żywności Sprawozdanie Oznaczenie zawartości białka różnymi metodami. 1. Ćwiczenie A. Oznaczenie zawarto ści białka metodą Kjeldahla Oznaczenie składa się z dwóch etapów. I etap jest to mineralizacja próbki w środowisku stężonego H 2 SO 4 . Azot białkowy w tych warunkach przekształca się do ...

Chromatograficzne metody oznaczania sacharydów - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jolanta Kumirska
 • Analiza żywności
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2128

Metody chromatograficzne Metody chromatograficzne wykorzystuje się zarówno do oznaczeń jakościowych, jak i ilościowych poszczególnych sacharydów. Do najczęściej stosowanych technik należą: Chromatografia cienkowarstwowa lub bibułowa  (TLC) –  pozwala  na zidentyfikowanie pentoz,

Enzymatyczne metody oznaczanai sacharydów - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jolanta Kumirska
 • Analiza żywności
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

Metody enzymatyczne Metody enzymatyczne stosuje się głównie do oznaczania glukozy i fruktozy, przy czym w przypadku glukozy korzysta się najczęściej z oksydazy glukozowej lub dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu. Metoda z oksydazą glukozową  – w obe...

Liczby tłuszczowe - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jolanta Kumirska
 • Analiza żywności
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2324

OCENA  TŁUSZCZÓW – LICZBY TŁUSZCZOWE Liczba kwasowa (LK) – jest miarą zawartości wolnych kwasów tłuszczowych powstałych w efekcie hydrolizy acylogliceroli; wyraża się ją jako ilość miligramów wodorotlenku potasu potrzebną do zobojętnienia k...

Metoda Tillmansa i jej modyfikacje - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jolanta Kumirska
 • Analiza żywności
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3892

Metody chemiczne – metoda Tillmansa i jej modyfikacje.  Metoda Tillmansa oparta jest na redukcji 2,6-dichlorofenoloindofenolu przez kwas L-askorbinowy.  Przebieg reakcji redukcji 2,6-dichlorofenoloindofenolu przez kwas L-askorbinowy Metoda ta sprowadza się do miareczkowania roztworu kwasu L-askorbi...

Metody chromatograficzne i spektrofotometryczne - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jolanta Kumirska
 • Analiza żywności
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1253

chromatograf schemat ogólny przygotowanie próbki → rozpuszczona próbka → nastrzyk (gas) → kolumna → detektor → rejestracja schemat obrac procesów zachodzącyc w czasie rozwijania chromatografu na TLC metody spektrofotometryczne (analiza jakościowa)

Metody oznaczania błonnika pokarmowego - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jolanta Kumirska
 • Analiza żywności
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3528

Metody oznaczania błonnika pokarmowego W skład błonnika wchodzą składniki o charakterze polisacharydowym i niepolisacharydowym. Ze względu na niejednorodność fizykochemiczną, analiza błonnika jest trudna. Istniejące metody różnią się między sobą sposobem izolacji poszczególnych frakcji, dlatego też...

Metody oznaczania przeciwutleniaczy - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jolanta Kumirska
 • Analiza żywności
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1176

oznaczanie antyoksydantów antyoksydanty (przeciwutleniacze) związki chemiczne wprowadzane do żywności w celu  zabezpieczenia jej przed tworzeniem nadtlenków Przeciwutleniacze zapobiegają -utlenianiu tłuszczów -tlenianiu susbtancji nietłu...