Analiza żywności-areometry

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza żywności-areometry - strona 1

Fragment notatki:

Analiza żywności Sprawozdanie Pomiar gęstości i ocena sensoryczna soku pomarańczowego 1.Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest poznanie metod, które stosuje się do obliczania gęstości różnych roztworów. Student ma zbadać zawartość sacharozy w roztworze za pomocą areometru Bollinga i refraktometru, oznaczyć stężenia alkoholu etylowego a próbce za pomocą areometru Tralles, a także dokonać analizy sensorycznej soku. 2. Wstęp teoretyczny: Gęstość  ( masa właściwa ) - jest to stosunek  masy  pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią  objętości .
W przypadku substancji  jednorodnych  porcja ta może być wybrana dowolnie; jeśli jej objętość wynosi  V  a masa  m , to gęstość substancji wynosi:
i nie zależy od wyboru próbki.
Jednostką gęstości w  układzie SI  jest  kilogram na metr sześcienny  - kg/m³. Inne jednostki to m.in. kilogram na  litr  - kg/l, oraz  gram  na  centymetr sześcienny  - g/cm³ (w  układzie CGS ).
Gęstość większości substancji jest zależna od panujących warunków, w szczególności od  temperatury  i  ciśnienia . W związku z tym, w tablicach opisujących właściwości materiałów podaje się ich gęstość zmierzoną w określonych warunkach; przeważnie są to warunki  standardowe  lub  normalne . Znajomość gęstości pozwala na obliczenie masy określonej objętości substancji. Gęstość bezwzględna  - jest to stosunek  masy  jednorodnego ciała do  objętości  jaką zajmuje wyrażana w  g/cm³  lub dowolnych innych jednostkach masy i objętości. Objętość ciał zależy od  temperatury  i  ciśnienia , tak, więc  gęstość  również zależy od tych parametrów.
Wpływ ciśnienia na  ciecze  oraz  ciała stałe  jest na tyle niewielki, iż często jest to pomijalne z praktycznego punktu widzenia. Temperatura ma spory wpływ na gęstość cieczy i ciał stałych. Zmiana gęstości bezwzględnej ciał stałych i cieczy jest nazywana rozszerzalnością, a jej miarą jest  współczynnik rozszerzalności  oznaczany zwykle symbolem  c p . Gęstość względna  - stosunek  mas  dwóch  substancji  w  mieszaninie . Gęstość względna  jest wielkością nieoznaczoną. Jest to stosunek  gęstości bezwzględnej  badanego ciała, do gęstości bezwzględnej innego ciała, uznanego, jako wzorzec. Dla cieczy i ciał stałych najczęściej wzorcem jest woda w temperaturze 20°C, i przeważnie w stosunku do niej przelicza się wielkość gęstości.
Gęstość względną ( d 20/20 ) dla próbki w temperaturze  t=20°C  odniesiona do wody określa się, jako stosunek masy znanej objętości próbki w temperaturze 20°C do masy wody o tej samej objętości (bez przestwór powietrznych) również w temperaturze 20°C.


(…)

… zawartość alkoholu etylowego.
III. Areometr Gay-Lussaca służy do pomiaru bezpośredniego gęstości bezwzględnej cieczy. Powszechnie jest stosowany, jako wodomierz. Powinien wskazywać gęstość wody.
IV. Laktodensymetr służy do pomiaru gęstości mleka, wskazuje czy dany roztwór jest rozcieńczony czy nie. Odczyt z laktodensymetru powinien być tylko dla mleka.
E. Ocena sensoryczna soku pomarańczowego metodą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz