Podział metod miareczkowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3724
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział metod miareczkowania - strona 1 Podział metod miareczkowania - strona 2

Fragment notatki:


Podział metod miareczkowania Podział według typu reakcji zachodzącej pomiędzy substancją oznaczaną a titrantem: o  Alkacymetria  – opiera się o reakcje kwas-zasada. Wyróżnia się dwa działy:   Alkalimetria –  miareczkowanie wykonuje się mianowanym roztworem zasady;   Acydymetria  – do miareczkowania używa się mianowanego roztworu kwasu. o  Redoksymetria  –  podstawą oznaczeń wykonywanych tą metodą są reakcje utleniania i redukcji.      Obejmuje dwa działy: Oksydymetria –  do miareczkowania wykorzystuje się roztwory utleniaczy. W zależności od związku użytego jako titranta wyróżnić możemy kilka metod: •  manganometria -  utleniacz KMnO4 •  cerometria -  utleniacz Ce(SO4)2 •  chromianometria -  utleniacz K2Cr2O7 lub K2CrO4 •  bromianometria -  utleniacz KBrO3.   Reduktometria  – miareczkowanie wykonuje się mianowanym roztworem reduktora. W tym przypadku również od nazwy roztworu mianowanego powstały nazwy poszczególnych metod zaliczanych do reduktometrii: •  ferrometria -  reduktor FeSO4 •  tytanometria -  reduktor TiCl3 •  askorbinometria  – kwas askorbinowy (witamina C). •  h) Jodometria  jest metodą miareczkową znajdującą się na pograniczu oksydymetrii (miareczkowanie roztworem jodu lub KIO3) i reduktometrii (miareczkowanie wydzielonego jodu  roztworem Na2S2O3). o  Metoda wytrąceniowa  –  polega na reakcjach tworzenia się trudno rozpuszczalnych  osadów. •  argentometria  - AgNO3 •  merkurometria  - Hg2(NO3)2. o  Kompleksometria  –  polega na tworzeniu rozpuszczalnych i trwałych (słabo  zdysocjowanych) związków kompleksowych. Do kompleksometrii należą:   Kompleksonometria –  jako titrantów używa się roztworów kompleksonów tworzących z metalem kompleksy chelatowe.   Miareczkowanie kompleksometryczne  – w jego wyniku powstają proste związki kompleksowe a nie kompleksy chelatowe. Podział w zależności od sposobu prowadzenia oznaczenia miereczkowego o  Miareczkowanie bezpośrednie –  polega na wykorzystaniu do miareczkowania tylko jednego roztworu titranta, który bezpośrednio reaguje z substancją oznaczaną. o  Miareczkowanie pośrednie  – podczas miareczkowania oznaczana substancja nie reaguje w sposób bezpośredni z roztworem miareczkującym a np. z inną substancją, którą się miareczkuje. Metodę tę możemy podzielić na: •   miareczkowanie odwrotne  – wymaga przygotowania dwóch roztworów mianowanych. Najpierw dodajemy w nadmiarze roztwór substancji reagującej z substancją oznaczaną, a w dalszej kolejności nadmiar miareczkuje się drugim roztworem mianowanym. •   miareczkowanie podstawieniowe (substytucyjne)  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz