Charakterystyka metod stosowanych w analizie żywności.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3325
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka metod stosowanych w analizie żywności.  - strona 1 Charakterystyka metod stosowanych w analizie żywności.  - strona 2 Charakterystyka metod stosowanych w analizie żywności.  - strona 3

Fragment notatki:


Charakterystyka metod stosowanych w analizie żywności. Techniki analizy chemicznej Podział metod analizy żywności Analiza żywności • Analiza chemiczna  wykorzystuje  głównie reakcje  chemiczne Oznaczanie  składników  głównych .  • instrumentalna  oparta przede  wszystkim na  zjawiskach  fizycznych lub  fizykochemicznych Gł, śladowe składniki. • A analiza  sensoryczna to  ocena  organoleptyczna. Analiza chemiczna  mC + nR  CmRn ilość  masa  reagenta         produktu Analiza  miareczkowa           Analiza wagowa Schemat czynności w analizie wagowej Czynności zasadnicze Schemat czynności w analizie miareczkowej  Błąd paralaksy jest to różnica pomiędzy odczytem rzeczywistym a wartością odczytu poprawnego.  Podział metod miareczkowania ze względu na typ reakcji i związek będący titrantem. Podział metod miareczkowania ze względu na sposób miareczkowania Miareczkowanie bezpośrednie  – polega na wykorzystaniu do miareczkowania tylko  jednego roztworu titranta, który bezpośrednio reaguje z substancją oznaczaną. Miareczkowanie pośrednie  – podczas miareczkowania oznaczana substancja nie  reaguje w sposób bezpośredni z roztworem miareczkującym a np. z inną substancją,  którą się miareczkuje. Metodę tę możemy podzielić na:   miareczkowanie odwrotne  – wymaga przygotowania dwóch roztworów  mianowanych; najpierw dodajemy w nadmiarze roztwór substancji reagującej                      z substancją oznaczaną, a w dalszej kolejności nadmiar miareczkuje się drugim  roztworem mianowanym,    miareczkowanie podstawieniowe (substytucyjne)  – w tym przypadku nie miareczkuje  się oznaczanego składnika, ale jego podstawnik, który może być produktem reakcji  oznaczanego składnika z odpowiednim odczynnikiem. Podział metod ze względu na wyznaczanie punktu końcowego. Metody wizualne –  gdy następuje wyraźnie zauważalna zmiana barwy roztworu                      w wyniku zmiany barwy wskaźnika, utworzenia barwnego produktu przez nadmiar  titrantu, bądź pojawienia się nadmiaru barwnego titranta. Metody instrumentalne  – polegają na pomiarze zmian właściwości fizycznych                   lub fizykochemicznych roztworu (np. miareczkowanie potencjometryczne,  konduktometryczne, spektrofotometryczne). Miareczkowanie alkacymetryczne o Miareczkowanie mocnego kwasu mocną zasadą o Miareczkowanie mocnej zasady mocnym kwasem o Miareczkowanie słabego kwasu mocną zasadą o Miareczkowanie słabej zasady mocnym kwasem o Miareczkowanie słabego kwasu słabą zasadą i odwrotnie. MIARECZKOWANIE MOCNEGO KWASU MOCNĄ ZASADĄ Np. 100ml roztworu HCL o stężeniu 0,1mol/l miareczkowany roztworem NaOH o stężeniu 

(…)

… słabego kwasu słabą zasadą
(dla porównania lepszy wykres z Internetu)
Gdy moc kwasu jest porównywalna z mocą zasady, to zobojetnienie zachodzi przy pH
bliskim 7. Gdy moc kwasu i zasady różni się nieznacznie, punkt równoważnikowy może
być przesunięty w kierunku pH > 7 lub pH < 7.
Krzywa miareczkowania roztworu H3PO4 roztworem NaOH
Przykłady zastosowania alkacymetrii w analizie żywności
 Oznaczanie liczby kwasowej- określenie ilości wolnych kwasów tłuszczowych w
tłuszczu.
 Oznaczanie liczby zmydlenia- określenie średniej masy cząsteczkowej kwasów
tłuszczowych.
 Oznaczanie liczby estrowej – świadczy o długości łańcuchów kwasów tłuszczowych
wchodzących w skład glicerydów danego tłuszczu.
 Oznaczanie białka ogółem i kazeiny w mleku metodą for molowa(?)miareczkowanie roztworem NaOH przed dodaniem formaliny i ponownie po jej
wprowadzeniu – całkowita ilość białka.
 Oznaczanie kwasowości potencjalnej (miareczkowej) np. mleka, mąki, soku
owocowego czy kapusty kiszonej.
 Oznaczanie kwasowości czy zasadowości popiołu.
 Oznaczanie kwasu benzoesowego(konserwant).

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz