chemia analityczna - egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2464
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
chemia analityczna - egzamin - strona 1 chemia analityczna - egzamin - strona 2

Fragment notatki:


1. Jak odróżnić Fe3+ od Fe2+? 2. Reakcja Vogla, Cruma, mieszanina Lehnera 3. Reakcja heparowa 4. Reakcje charakterystyczne dla 3 grupy kationów 5. Reakcje charakterystyczne dla jonów fosforanowych 6. Reakcja fosforanów z molibdenianem 7. Reakcja kalomelowa 8. Reakcja obrączkowa 9. Manganometryczne oznaczanie H2O2 10. Mieszanina Zimmermana – Reinhardta i jej rola w miareczkowaniu jonów żelaza 11. Podział substancji podstawowych w jodometrii 12. Substancje, które oznacza się jodometrycznie i ich podział 13. Jodometryczne oznaczanie Cu 14. Rola fluoresceiny w analizie ilościowej 15. Co to są kompleksony? 16. Metody pomiaru promieniowania w radiometrii 17. Wykrywanie arszeniku w organizmie człowieka 18. Alkacymetryczne oznaczanie Mg, H2O2 19. Środki maskujące 20. Techniki analityczne NAA 21. Odczynniki stosowane w próbach środowiskowych 22. Matematyczna miara precyzji wyników 23. Test na wykrycie błędu grubego, podać wzorzec 24. Jak rozłożyć krzemionkę podczas mineralizacji? 25. Jakie kwasy stosuje się do rozkładu próbek organicznych?  (HCl, HClO3) 26. Analiza specjacyjna Hg 27. Co to jest analiza aktywacyjna? 28. Matematyczne obliczanie błędu pipeta – kolba 29. Odczynniki grupowe I, II i III grupy kationów 30. Klasyfikacja kationów według Freseniusa 31. Co to jest odczynnik Czugajewa i do czego się go stosuje? 32. Próba Tolensa 33. Barwy związków chromu 34. Metoda Fajansa 35. Wobec jakich wskaźników oznacza się Cu, Pb, Ni? 36. Co to jest materiał certyfikowany? 37. Czym różni się analiza jakościowa od ilościowej? 38. Co to jest substancja podstawowa i jakie są jej cechy? 39. Jak wykryć Al, Co 40. Jak jest w laboratorium certyfikowanym? ALKACYMETRIA 1. Oznaczanie HCl lub CH3COOH 2. Oznaczanie NaOH lub Na2CO3 3. Ogólne czynności w analizie miareczkowej 4. Teoria zobojętniania. Stała dysocjacji, hydrolizy. Iloczyn jonowy wody, pH  roztworów kwasów, zasad, soli i buforów. Krzywe miareczkowania – zależność  położenia równowagi kwas – zasada od pH roztworu. 5. Roztwory i substancje podstawowe 6. Wskaźniki alkacymetryczne. Teorie wskaźników 7. Oznaczanie słabych kwasów, mocnych kwasów, słabych zasad, mocnych zasad,  kwasów wielozasadowych i zasad wielowodorotlenowych oraz słabego i mocnego  kwasu w mieszaninie 8. Oznaczanie twardości wody 9. Oznaczanie azotu w związkach 10. Oznaczanie fosforanów ANALIZA STRĄCENIOWA I KOMPLEKSOMETRIA 1. Teoria metody analizy strąceniowej i metod tworzenia związków kompleksowych,  trwałość jonów kompleksowych w roztworze 2. Miareczkowanie AgNO3, oznaczanie Cl-, Br-, SCN- 3. Miareczkowanie azotanem rtęciowym 4. Miareczkowanie za pomocą EDTA: Ni2+, Cu2+, Mg2+, Pb2+, Ca2+ ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz