Formalina

note /search

Oznaczanie kazeiny - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Towaroznawstwo żywności
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2667

roztworem wodorotlenku sodu kwaśnych soli mleka, zablokowanie formaliną niezwiązanych grup aminowych kazeiny...

Grupa karboksylowa - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1246

Synteza acetonu; metoda kumenowa Aldehyd mrówkowy (formalina, formaldehyd) Utlenianie metanolu Aldehyd...

Aldehydy i ketony

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia organiczna
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3864

Synteza acetonu; metoda kumenowa Aldehyd mrówkowy (formalina, formaldehyd) Utlenianie metanolu Aldehyd...

Techniki histologiczne - procedury

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Techniki mikroskopowe
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2366

:20 Objętość tkanki nie powinna przekraczać 1cm3 Utrwalacze proste: 1. FORMALINA – formaldehyd (ald...

Histologia: utrwalacze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2590

13. Podaj przykładu utrwalaczy: a) chemicznych, b) fizycznych? a) formalina, etanol, metanol, kwas...

Gorzelnictwo - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1295

energetycznymi, dlatego nie przeprowadza się sterylizacji termicznej, najczęściej stosuje się formalinę lub wapno...