Gorzelnictwo - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gorzelnictwo - wykład - strona 1 Gorzelnictwo - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Proces prowadzony w gorzelniach:
przygotowanie surowca - brzeczki melasowej. Jakość melasy nie musi być bardzo wysoka, jest ona uniwersalnym substratem dla przemysłu fermentacyjnego. Jest rozcieńczana wodą w kadziach metalowych oraz uzupełniana dodatkami. Roztwór melasowy miesza się i napowietrza sprężonym powietrzem, brzeczkę melasową ukwasza się kwasem siarkowym VI. Część brzeczki służy do namnażania kultury 0,8-1,2 Dbr, gęstość brzeczki 10-14 Ballinga podłoże zasadnicze (fermentacja główna) 0,5-0,6 Dbr, gęstość brzeczki 15-50 Ballinga W trakcie fermentacji głównej następuje uzupełnianie podłoża nowymi partiami brzeczki, aby stężenie cukru było na tym samym poziomie, każda dawka melasy musi mieć coraz większą gęstość. przygotowanie inokulum do fermentacji Matkę drożdżową przygotowuje się w laboratoriach w kolbach ok. 5 dm3. kolejne fazy namnażania - zwiększenie ilości brzeczki, zaszczepia się propagatory (aparaty propagacyjne). Mają pojemność 1500-2000 dm3 i namnożone drożdże są przepompowywane do kadzi drożdżowych. Po namnożeniu drożdży w kadziach część z nich jest odprowadzana i służy do zaszczepienie kadzi fermentacyjnej, pozostałe służą do namnażania świeżej brzeczki. Ilość drożdży zasadowych w gorzelniach przemysłowych (30-60%) jest większa niż w gorzelniach rolniczych (6-8%). Ponad połowa roztworu fermentacyjnego pochodzi z drożdży zasadowych. Melasa ma wady organiczne surowca, dlatego daje się duże ilości drożdży, aby to przezwyciężyć. Podłoże nie jest super jałowe. fermentacja główna Trwa od 24 do 30 godzin. System porcjowania brzeczki melasowej lub doprowadzania jej w sposób ciągły, ale zawartość cukru wynosi cały czas 9-12 Blg. W miarę ubytku dodawane są kolejne porcje brzeczki melasowej, aby stężenie cukru było przez cały czas stałe. Po zakończeniu fermentacji gęstość wynosi 6-7 Blg, wówczas osiągana jest najwyższa wydajność spirytusu. W przypadku zakłóceń stopień odfermentowania jest wyższy od 10 Blg. oddestylowanie brzeczki odfermentowanej w aparatach odpędowych Ilość uzyskanego alkoholu wynosi 28-30 dm3 100% spirytusu z każdych 100 kg melasy (gorzelnie przemysłowe). W gorzelniach rolniczych ze 100 kg ziemniaków (16-18% skrobi) otrzymujemy ok. 11 dm3 (9-14 dm3) alkoholu EtOH oraz 150-200 dm3 wywaru. Jakość melasy zależy od: Występowania substancji koloidowych, zbyt duża ich ilość może utrudniać fermentację powodując zlepianie się komórek drożdży i wypadanie z roztworu,
Stopnia zainfekowania melasy bakteriami mlekowymi, octowymi (zmieniają EtOH na ocet). Przeciwdziałać można temu poprzez wyjałowienie brzeczki melasowej, jednak wiąże się to z dużymi wydatkami energetycznymi, dlatego nie przeprowadza się sterylizacji termicznej, najczęściej stosuje się formalinę lub wapno chlorowane. Nie wywierają one hamującego wpływu na rozwój drożdży. Warunki beztlenowe stwarzają się samoczynnie w ogromnych tankach.

(…)

… się samoczynnie w ogromnych tankach. Produkty odpadowe (uboczne):
Drożdże gorzelnicze (w gorzelniach przemysłowych). Gorzelniach rolniczych są pożądane, więc się ich nie usuwa, a w gorzelniach przemysłowych oddzielane są na drodze dekantacji, przez ściągnięcie płynu odfermentowanego w szybkoobrotowych przepływowych wirówkach obrotowych. Oddzielone drożdże są przemywane, prasowane (75% wody) i sprzedawane w sklepach jako drożdże piekarnicze. W formie wysuszonej występują jako drożdże paszowe (jakość gorsza niż typowych paszowych). 4,5% - drożdże prasowane, 1,5% - drożdże suszone z tej samej porcji melasy. CO2 - w kadziach zamkniętych, odprowadzany jest do kompresorów, zestalany na suchy lód.
Składniki popielne, sole mineralne o znaczeniu gospodarczym, spalanie wywaru melasowego ( wcześniej poddaje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz