Techniki histologiczne - procedury

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2373
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki histologiczne - procedury - strona 1 Techniki histologiczne - procedury - strona 2 Techniki histologiczne - procedury - strona 3

Fragment notatki:


Techniki Histologiczne   Procedury przygotowywaia skrawków:  pobieranie materiału    utrwalanie    zatapianie    krojenie    barwienie   Skrawki mogą pochodzić od osób żywych (biopsja), martwych (ustalanie przyczyny zgonu) lub od  zwierząt laboratoryjnych.  UTRWALANIE  Powoduje występowanie śmierci kom poprzez zahamowaie ich procesów życiowych.   Najlepszym utrwalaczem – ten co najszybciej zahamuje te procesy – zapobiega to  autolizie (samotrawienie kom pod wpływem własnych zawartych w kom enzymów)   Proces utrwalanie hamuje synteze i przemiany wszystkich subst budujących kom tj. białek  i lipidów, węglowodanów, kw. nukleinowych i in.   Najważniejsze jednak zmiany wyst w cząsteczkach białek, które ulegają procesom  koagulacji i denaturacji   Koagulacja – związ z usuwaniem przez utrwalacz wodnej otoczki otaczającej białka co  powoduje ich wytrącenie (proc. odwracalny)   Denaturacja – zmiana II- i III-rzędowej struktury białek (traci otoczkę wodną i staje się  białkiem włókienkowym); likwidacja lub rozluźnienie wiązań – powstałe po denaturacji  białka linearne zmieniają swą strukturę co powoduje w efekcie utrate ich aktywności biol.   Utrwalenie lipidów – tylko poprzez zmianę ich struktury chem ( np. ich nierozpuszczalne  sole) ; najczęściej stosowane utrwalacze powodują wypłukanie tłuszczy przez  zastosowane do utrwalania i zatapiania związki org  m.in.  alkohole, benzeny; w kom tych  pozostają wakuole po lipidach   Węglowodany – wielkocząsteczkowe - utrwalenie po zastosowaniu utrwalaczy  bezwodnych  m.in.  płynu Carnoy’a ; niskocząsteczkowe - praktycznie niemożliwe   Białke enzymatyczne – te utrwalacze co w małym stopniu je denaturują np. aceton,  glutaraldehyd, formaldehyd,   Chromatyna – płyn Carnoy’a lub Bouin’a   Stosunek ilościowy tkanki do utrwalacza : 1:20   Objętość tkanki nie powinna przekraczać 1cm3    Utrwalacze proste: 1.  FORMALINA  – formaldehyd (ald. mrówkowy) , używa się r-ru 4%  (przechowywac w ciemnym naczyniu, aby zapobiec rozkładowi  Powszechnie stosowana z powodu niskich kosztów, dobrych wyników utrwalania  i trwałości stosowania.  Do utrwalania stosować r-ry zobojętnionej formaliny.  Szybko przenika wgłąb taknek, dobrze ścina białko, zachowuje w kom lipidy,  węglowodany ulegają wypłukaniu.  Tak utrwalone prep można długo przechowywać.  2.  ALKOHOL ETYLOWY  – szybko wytrąca białko, glikogen, subst. śluzowe, ale  rozpuszcza lipidy.  stosuje się rzadko jako samodzielny utrwalacz – najczęściej zastosow razem z 

(…)

…:
-odwapnianie kości – rozpuszczenie fosforanów wapnia; wykonywane po zastosowaniu
kwasów nieorg. np. azotowego lub org. np. trójchlorooctowego;
Dobre wyniki również po zastosowaniu mieszaniny formaliny i EDTA (wersenian sodu)
w stosunku 1:1; mieszanina ta oprócz właściwości odwapniających utrwala materiał nie
zmieniając stęż. jonów wodorowych.
-zatopienie materiału w parafinie i krojenie na skrawki…
… liofilizacja ->liofilizacja właściwa zastąpiona
działaniem etanolu, metanolu, acetonu w temp -20-60oC w celu rozpuszczenie
pozostałych mikrokryształków lodu
ODWADNIANIE


po utrwaleniu
poprzez umieszczanie badanego materiału we wzrastających stężeniach np. alkoholu od
70-100% (szereg alkoholowy) -> należy całkowicie usunąć wodę ponieważ ani parafina,
ani celoidyna ani też żywice syntetyczne nie rozpuszczają się w wodzie.
ZATAPIANIEnajczęściej zatapia się w parafinie
czasem mieszaniny parafiny z różnymi polimerami np. preparat Paraplast
nadanie odpowiedniej twardości i homogenności ułatwiającej krojenie.
KROJENIE
mikrotomy
m. saneczkowe lub obrotowe kroją na grubość ok. 2-6µm
do krojenie skrawków nie utrwalonych – specjalne mikrotomy wbudowane dokomór
chłodzących w temp. -20oC (kriostaty)
 mikrotomy…
… jest
szerzeniem się metalowej sztabki pod wpływem ciepłaBARWIENIE
skrawki parafinowe przez barwwoieniem musza być odparafinowane -> umieszczone w
benzenie lub ksylenie.
 jeżeli skrawki będą barwione r-rami wodnymi wówczas należy je nawodnić poprzez
przeprowadzenie naklejonych na szkiełko podstawowe preparatów przez malejący szereg
alkoholi (od 100 do 70%)
 po przeprowadzonym barwieniu preparaty należy…

WYKRYWANIA ANTYGENÓW (MET. PAP)
Preparaty powinny być utrwalone w płynie Bouina
Wykonanie reakcji:
1. odparaf., blokować endogenną peroksydazę przy pomocy 0,5% wody utlenionej w
metanolu.
2. umieścic prep. w normalnej surowicy zwierzęcia od którego pochodzi swoista p-ciało w
rozcieńczeniu 1:10 w celu blokowania nieswoistego wiązania.
3. nanieśc na prep. swoiste p-ciało (skierowane przeciw antygenowi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz