Aldehydy i ketony

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3402
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aldehydy i ketony - strona 1 Aldehydy i ketony - strona 2 Aldehydy i ketony - strona 3

Fragment notatki:


ALDEHYDY I KETONY    Grupa karbonylowa            Wzory i nazwy aldehydów                              Wła ś ciwo ś ci fizyczne wybranych aldehydów i ketonów                                Nazewnictwo ketonów            Struktura grupy karbonylowej                              REAKTYWNO ŚĆ  ALDEHYDÓW I KETONÓW    Addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej          Addycja cyjanowodoru                        Addycja wodorosiarczanu (IV) sodu        Addycja anionu wodorowego; redukcja grupy karbonylowej        Addycja zwi ą zków Grignarda      Reakcje kondensacji z nukleofilami azotowymi        Otrzymywanie oksymów i hydrazonów                Addycja alkoholi – hemiacetale i acetale                                        Formy enolowe zwi ą zków karbonylowych  Kwasowo ść  atomów wodoru  α  wzgl ę dem grupy karbonylowej                                                Kondensacja aldolowa  Aldol       Autokondensacja aldolowa acetonu          Krzy Ŝ owa kondensacja aldolowa                  α -Halogenowanie ketonów                                                        Reakcje redoks z udziałem aldehydów            Reakcja Cannizzaro                                            Utlenianie ketonów metylowych; reakcje haloformowe            Redukcja aldehydów i ketonów                                    Wybrane metody otrzymywania aldehydów i ketonów  Utlenianie alkoholi  Utlenianie grup metylowych          Otrzymywanie ketonów aromatycznych w reakcjach Friedela-Craftsa                        Przemysłowe metody otrzymywania aldehydów i ketonów    Synteza acetonu; metoda kumenowa    Aldehyd mrówkowy (formalina, formaldehyd)  Utlenianie metanolu    Aldehyd octowy  Uwodnienie acetylenu                ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz