Analiza żywności - strona 3

Analiza żywności - opracowanie zagadnień na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jolanta Kumirska
 • Analiza żywności
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1953

1.  % zawartości tłuszczów widocznych i niewidocznych. Tłuszcze widoczne – stanowią ok. 45% spożywanego tłuszczu. Tłuszcze niewidoczne – stanowią ok. 55% spożywanego tłuszczu. 2.  Nazwy witamin: • rozpuszczalne w wodzie  o witamina C     (kw as askorbinowy) o witamina B    1 (t iamina) o witamina...

Techniki analizy chemicznej

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jolanta Kumirska
 • Analiza żywności
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1526

11.03  Charakterystyka metod stosowanych w analizie żywności. Techniki analizy chemicznej,  instrumentalnej i sensorycznej stosowanej do kontroli oceny jakości żywności - aparaty pomiarowe - subst. – jakies zjawisko fizyczne Metody ins...

Techniki analizy sensorycznej

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jolanta Kumirska
 • Analiza żywności
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2639

TECHNIKI ANALIZY SENSORYCZNEJ STOSOWANE DO KONTROLI I OCENY  JAKOŚCI ŻYWNOŚCI Zmysły -  zespoły odbiorcze, za pomocą których organizm odbiera z otoczenia informacje:  mechaniczne, termiczne, świetlne, akustyczne oraz derm. Uproszczony schemat powstawania smaku.        Substancja słodka           ...

Metody oznaczania składników żywności

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jolanta Kumirska
 • Analiza żywności
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2653

18.03.2013R. METODY OZNACZANIA SKŁADNIKÓW ŻYWNOŚCI: BIAŁEK,  SACHARYDÓW ORAZ TŁUSZCZÓW Metody oznaczania białek. Właściwości białek wykorzystywane w metodach oznaczania: • Prawie stała zawartość azotu w białkach tego samego rodzaju. • Zdolność do absorpcji promieniowania o określonej długości fal...

Miareczkowanie alkacymetryczne

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza żywności
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3332

Miareczkowanie alkacymetryczne Podstawą alkacymetrii są reakcje kwas-zasada. Podczas miareczkowania następuje ciągła zmiana stężenia jonów hydroniowych [H3O+] czyli pH roztworu. Pun...

Ekstrakcja i rozdział barwników roślinnych

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza żywności
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2254

Ekstrakcja i rozdział barwników roślinnych-pomiar i analiza widm absorpcji UV-Vis Cel ćwiczenia:  Zapoznanie się z metodą analizy jakościowej i ilościowej oraz własnościami fizykochemicznymi   barwników fotosyntetycznych.  Wprowadzenie Barwniki fotosyntetyczne (asymilacyjne) to barwne związki che...

Analiza jakościowa terpenów ze skórki grejpfruta

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza żywności
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1575

Analiza jakościowa  terpenów ze skórki grejpfruta Wstęp teoretyczny ü Analiza terpenów ze skórki grejpfruta Terpenami  nazywane są  naturalne węglowodory , pochodzenia  głównie  roślinnego, o ogólnym wzorze   (C5H8)n .  Formalnie są one   oligom...

Oznaczanie kwasowości mleka

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Analiza żywności
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2877

Ćwiczenie nr 4 Oznaczanie kwasowości. 1.  Oznaczanie kwasowości mleka w stopniach Th     rnera.              Do trzech kolbek stożkowych o pojemności 50 cm3  odmierzyłem pipetą: do pierwszej  kolbki 10 cm3 mleka słodkiego, do drugiej 10 cm3 mlek...

Oznaczanie ryboflawiny w mleku

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Analiza żywności
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2086

Ćwiczenie nr 10 Oznaczanie ryboflawiny w mleku.    Do analizy otrzymałem dwie próbki mleka oznaczone numerem 10 i 10’. Do dwóch kolbek  stożkowych o pojemności 250 cm3 wlałem po 50 cm3 mleka oznaczając je odpowiednio 10 i  10’. Następnie dodałem bez wstrząsania 50 cm3 alkoholu metylowego, po czym...

Oznaczenie zawartości azotu metodą Kjeldahla

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Analiza żywności
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2681

                                                    Ćwiczenie nr 17                    Oznaczenie zawartości azotu ogólnego metodą Kjeldahla           Azot wchodzi w skład licznych związków o podstawowym znaczeniu-aminokwasów,  białek, kwasów nukleinowych, witamin i