Oznaczanie ryboflawiny w mleku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczanie ryboflawiny w mleku - strona 1

Fragment notatki:


Ćwiczenie nr 10 Oznaczanie ryboflawiny w mleku.    Do analizy otrzymałem dwie próbki mleka oznaczone numerem 10 i 10’. Do dwóch kolbek  stożkowych o pojemności 250 cm3 wlałem po 50 cm3 mleka oznaczając je odpowiednio 10 i  10’. Następnie dodałem bez wstrząsania 50 cm3 alkoholu metylowego, po czym obie zlewki  ogrzewałem na łaźni wodnej w temperaturze 60 ºC przez 15 minut. Po oziębieniu obu kolbek  dodałem   do   każdej   z   nich   0,1   cm3  lodowatego   kwasu   octowego   i   10   cm3  metanolu.   Po  zamknięciu   kolbek  korkami  wstrząsnąłem  je  energicznie   i  pozostawiłem   na  30  minut   do  opadnięcia   osadu.  Po   tym   czasie   przystąpiłem   do  przesączania   zawartości   moich   kolbek.  Próbki   przesączyłem   do   kolby   okrągłodennej   o   pojemności   250   cm3,   a   pozostały   osad  przemyłem trzykrotnie 10 cm3 porcjami 75% metanolu.       Zebrane przesącze zagęszczałem w temperaturze 60 ºC przy użyciu wyparki rotacyjnej.  Musiałem bardzo uważać aby część roztworu w postaci piany nie przeleciała do odbieralnika  wyparki   z   powodu   zbyt   bardzo   obniżonego   ciśnienia.   Zagęszczanie   zakończyłem   gdy   w  kolbie pozostało około 15 cm3 roztworu, który przeniosłem ilościowo do kolbki miarowej o  pojemności 25 cm3. Dodałem 0,5 cm3 lodowatego kwasu octowego oraz 1 cm3 4% roztworu  nadmanganianu potasowego i całość wymieszałem. Po upływie 1 minuty dodałem 1 cm3 3%  roztworu  nadtlenku  wodoru i  uzupełniłem   wodą  do  25 cm3.  Po dokładnym  wymieszaniu  wyznaczyłem na spektrokolorymetrze ekstynkcję przy λ=445 nm. Ekstynkcja wynosiła  0,105  i 0,085 gdzie: ZR – zawartość ryboflawiny w mleku wyrażona w miligramach na litr 376,4 – masa cząsteczkowa ryboflawiny E – ekstynkcja badanego roztworu W- współczynnik przeliczeniowy = 500 ε – molowy współczynnik ekstynkcji ryboflawiny = 12200 l – grubość warstwy absorbującej w centymetrach        Zawartość ryboflawiny w badanych  przeze mnie próbach wynosiła   1,619 mg/l      oraz  1,311mg/l 1 l W E ZR      4 , 376 l mg ZR / 619 . 1 1 * 12200 500 * 105 , 0 * 4 , 376   Document Outline Ćwiczenie nr 10 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz