Zasada jednolitości - strona 20

Komisja Edukacji Narodowej - pigułka.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 3017

dokonała nowej organizacji szkolnictwa. Przyjęto zasadę trójstopniowości, opartą o podział stanowy, tworząc...

Organy ochrony prawnej-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1190

przez jednostkę. Wynika to z ogólnej zasady art. 45 Konstytucji (prawo do sądu - pkt 338), a dodatkowe...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Balicki
 • Konstytucyjne Prawo Porównawcze
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3430

(ius soli) i prawie krwi (ius sanquinis). Ta pierwsza zasada obowiązuje w USA. Polega na nadaniu...

Moc prawna i system prawa .

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1211

system. Są uporządkowane według przyjętych zasad. Istnieje wśród nich określona hierarchia. System prawa...

Teoria pieniądza-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

. Zasada jednolitości - niezbędna ze względu na współzależność poszcz. obszarów gosp.; wymaga...

Wzory kultury-opracowania, R. Benedict

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 1512
Wyświetleń: 3220

się do wzorów i zasad przekazanych przez tradycję społeczności, w której żyje. Ludzie z cywilizacji zachodniej...

Wykład - Sąd Najwyższy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

przez: a) zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych...

Polskie prawo konstytucyjne - skrypt.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Lech Garlicki
 • Polskie prawo konstytucyjne
Pobrań: 2401
Wyświetleń: 7021

podziału władz, organizowała system centralnych organów państwa w myśl tzw. zasady jednolitości władzy...

Polskie prawo konstytucyjne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2919

podziału władz, organizowała system centralnych organów państwa w myśl tzw. zasady jednolitości władzy...