Zarządzanie i marketing - strona 4

Metody utrzymania jakości - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Metody utrzymania jakości Do metod utrzymania systemu jakości obowiązującego w Urzędzie Miasta Stalowej Woli należą następujące metody: audity wewnętrzne do oceny efektywności poszczególnych elementów systemu zarządzania jakością, pod kątem osiągnięcia ustalonych celów jakości, analizy poszczegól...

Ocena pracownika - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Ocena pracownika  System oparty na kompetencjach Są systemy oparte na mierzalnych wynikach osiąganych przez pracownika - np. w dziale sprzedaży: uzyskana marża, ilość nowych klientów, itp. Takie systemy koncentrują się na efektach pracy i zazwyczaj szybko funkcjonują w firmie. Trudność powstaje, ki...

Otoczenie komunikacyjne - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Otoczenie komunikacyjne Gmina posiada stosunkowo dobrze rozwinięte elementy systemu komunikacyjnego. Występuje tu skrzyżowanie połączeń drogowych. Przez gminę przebiega połączenie kolejowe węzłów Skarżysko Kamienna - Przeworsk, zelektryfikowane dwutorowe relacji Rozwadów - Przeworsk. Stacja kolejow...

Plan organizacyjny - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

PLAN ORGANIZACYJNY 1. Organizacja pracy i posiadane zasoby ludzkie Opis struktury organizacyjnej PERSONEL BEZPOŚREDNIO OBSŁUGUJĄCY KONSUMENTÓW 24 ekspedientów (-ek) 12 asystentów (-ek) Od ekspedientów oczekujemy szerokiej znajomości zasad negocjacji z potencjalnymi klientami, min. 2 - letni staż pr...

Polityka jakości Urzędu Miasta Stalowa Wola - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

P olityka jakości Urzędu Miasta Stalowa Wola 4.2.1. Cel polityki jakości Celem polityki jakości Urzędu Miasta w Stalowej Woli jest utrzymanie dobrego wizerunku, świadczenie usług dla mieszkańców na najwyższym poziomie spełniając ich potrzeby i oczekiwania, zapewniające im pełne zadowolenie, poprzez...

Profil i zakres działania firmy - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973

PROFIL I ZAKRES DZIAŁANIA FIRMY I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Status prawny i inne dane o przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo TOP GIRL jest spółką jawną, nie posiadającą osobowości prawnej zgodnie z prawem polskim. Spółka powstała w wyniku porozumienia zawartego 1.09.2003 roku pomiędzy trzem...

Przejawy działań innowacyjnych w gminie Jeżowe - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Przejawy działań innowacyjnych w gminie Jeżowe 4.1. Innowacje wprowadzone na terenie gminy w latach 2001 - 2003 W warunkach demokracji i gospodarki rynkowej zmiany innowacyjne zachodzą szybciej na skutek uwolnienia oddolnych decyzji. Władze centralne tworzą pewne możliwości, ale ich wykorzystanie z...

Streszczenie projektu przedsięwzięcia - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1260

STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.Cel napisania biznes planu : Pisząc biznes plan miałyśmy na uwadze potrzeby, wymagania, gust i możliwości finansowe indywidualnego klienta. 2.Określenie potrzeb finansowych : 2.1 Źródłem finansowania naszego przedsiębiorstwa są środki własne w kwocie 40.000...

Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 805

Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Na czele struktury organizacyjnej UM Stalowa Wola stoi Prezydent Miasta, który jest kierownikiem urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Prezydent kieruje Urzędem przy pomocy swojego Zastępcy, Sekretarz...

System ocen pracowniczych - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1379

System ocen pracowniczych jako element zarządzania personelem   Krystyna Barabasz, Agnieszka Bartkowiak ( życiorys )   “ Cenimy się za to co wiemy, umiemy i robimy” 1. Projektowanie systemu ocen Ważnym elementem zarządzania potencjałem społecznym w Legmecie, na wszystkich jego szczeblach jest