Przejawy działań innowacyjnych w gminie Jeżowe - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przejawy działań innowacyjnych w gminie Jeżowe - wykład - strona 1 Przejawy działań innowacyjnych w gminie Jeżowe - wykład - strona 2 Przejawy działań innowacyjnych w gminie Jeżowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Przejawy działań innowacyjnych w gminie Jeżowe 4.1. Innowacje wprowadzone na terenie gminy w latach 2001 - 2003 W warunkach demokracji i gospodarki rynkowej zmiany innowacyjne zachodzą szybciej na skutek uwolnienia oddolnych decyzji. Władze centralne tworzą pewne możliwości, ale ich wykorzystanie zależy od mieszkańców, lokalnych wspólnot. Im bardziej społeczności lokalne łączą wspólne idee, aspiracje, wizje zmian, tym większa szansa na zmiany i rozwój. Im powszechniejsze jest w nich uznanie słuszności jakiejś zasady, tym większe prawdopodobieństwo wcielania jej w życie.
W procesie wdrażania innowacji występują pewne prawidłowości, których poznanie, zrozumienie może pomóc w kierowaniu zmianami innowacyjnymi. Nie są to recepty o charakterze algorytmu typowe dla nauk technicznych, a raczej o charakterze heurystycznym, który jest znacznie bardziej skomplikowany i wieloczynnikowy. Wprowadzanie zmian innowacyjnych jest obecnie uważane za jedną z ważniejszych funkcji zarządzania. Poprzednio zmiany były nakazywane odgórnie i z zewnątrz. Obecnie każdy kierujący czy to przedsiębiorstwem czy organizacją czy instytucją powinien znać swoiste prawa i warunki, które sprzyjają akceptacji zmian, jak również te, które działają hamująco.
Innowacja zawsze oznacza jakąś zmianę, wprowadzenie czegoś nowego, wzbogacenie istniejącej rzeczywistości o nowe elementy. Jednakże nie każda zmiana zasługuje na miano innowacji. Innowacjami są zmiany zamierzone i celowo wprowadzane przez człowieka dla osiągnięcia pewnych korzyści. Są one doskonalsze pod pewnym względem od elementów już istniejących i składające się na postęp. Innowacje są potrzebne w takim samym stopniu społeczeństwu jak i gospodarce, instytucjom użyteczności publicznej jak i przedsiębiorstwom. Innowacje przenikają wszystkie sfery życia społecznego i gospodarczego. Mogą pojawiać się wszędzie - w produkcie, technice, organizacji, metodach zarządzania, polityce społecznej, określonej społeczności lokalnej, systemie wartości itp. Innowacją może być określony wytwór materialny, ale także znalezienie nowych zastosowań dla starego wytworu, określone rozwiązanie techniczne czy organizacyjne, zabieg, metoda, ale także określona idea, myśl, zachowanie się. Innowacje rzadko kiedy rewolucjonizują istniejącą rzeczywistość, czy też zmieniają wszystko od podstaw. Raczej zmiany dokonują się stopniowo, krok po kroku. Większość innowacji dotyczy więc ulepszenia istniejącej rzeczywistości, wprowadzania nowego elementu doskonalącego ją. Dobrym przykładem są innowacje dotyczące sposobu zarządzania w gminie.
Sprawne zarządzanie finansami w gminie wymaga efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów: materialnych (mienia gminy), ludzkich (fachowców), oraz zasobów finansowych (własnych, udziałów w podatkach centralnych, oraz pozabudżetowych). Podstawowym źródłem finansowania publicznych szkół podstawowych i przedszkoli jest subwencja oświatowa, przekazywana gminom z Ministerstwa Finansów. Przy Urzędzie Gminy Jeżowe znajduje się wydział, który zajmuje się sprawami edukacji i zarządza subwencją oświatową. Wysokość subwencji zależy od liczby uczniów w szkole i w klasie, liczby nauczycieli oraz od ustalanych przez Ministerstwo Edukacji parametrów - liczby godzin lekcyjnych dla jednego nauczyciela oraz średniej liczby uczniów w klasie

(…)

… zachowań proekologicznych, przede wszystkim segregacji odpadów i wywożenia ich na legalne wysypisko. Zaczęto od wprowadzenia kontenerów do selektywnej zbiórki, które zostały rozstawione na terenie całej gminy. Później gmina skoncentrowała się na wspieraniu selekcji śmieci u źródła, a więc w gospodarstwach domowych. Mieszkańcy podpisywali indywidualne umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej. Stworzono…
… eksperyment, gmina zobowiązała się do wywożenia śmieci nieodpłatnie przez dwa lata. Proponowany przez władze gminy program został zaakceptowany nie tylko przez społeczność lokalną, ale również uzyskał dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z chwilą wprowadzenia nowego systemu segregacji odpadów władze gminy rozpoczęły szeroką akcję edukacyjną. Prezentacji nowego…
… płacą bowiem i tak te same pieniądze. Liczba dzikich wysypisk zmniejszyła się w sposób znaczący. Obecnie zdarzają się one sporadycznie. Dłużej będzie działało wysypisko śmieci. Dzięki segregacji odpadów oraz starannej gospodarce, polegającej na zagęszczaniu śmieci, można będzie z niego korzystać przez trzy razy dłuższy okres (40 - 50 lat).
System zachęt stworzonych dla osób, które zdecydowane…
…, które nie przynosiły spodziewanych rezultatów. Powodem był brak zainteresowania na wsi dla odgórnie planowanych działań. Mając na uwadze czynniki ekologiczne i estetyczne, gmina zadecydowała o kompleksowym zadrzewianiu.
Podjęte przez władze samorządowe działania były zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonym wcześniej przez Radę Gminy. Na wdrożenie programu zadrzewiania władze gminy pozyskały…
…, często długo go nie płacił. Co więcej, nie można było zmusić klienta do zapłacenia odsetek naliczanych za opóźnienia w płatnościach. Co kwartał inkasenci musieli odwiedzić 1929 odbiorców.
W roku 2000 kierownik przedsiębiorstwa komunalnego uczestniczył w szkoleniu, na którym dowiedział się o przenośnych rejestratorach kosztów dla inkasentów. Gmina zakupiła dwa zestawy rejestratorów wraz z drukarkami…
… środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dzięki temu sadzonki do zadrzewień rozprowadzono bezpłatnie wśród chętnych mieszkańców gminy. W celu zachęcenia mieszkańców do tych działań gmina opracowała ulotkę informacyjną "Co warto wiedzieć o zadrzewieniach" oraz zorganizowała szkolenia połączone z wyjazdem do szkółki leśnej.
Począwszy od 2001 r. mieszkańcy gminy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz