Polityka jakości Urzędu Miasta Stalowa Wola - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka jakości Urzędu Miasta Stalowa Wola - wykład - strona 1 Polityka jakości Urzędu Miasta Stalowa Wola - wykład - strona 2 Polityka jakości Urzędu Miasta Stalowa Wola - wykład - strona 3

Fragment notatki:

P olityka jakości Urzędu Miasta Stalowa Wola 4.2.1. Cel polityki jakości Celem polityki jakości Urzędu Miasta w Stalowej Woli jest utrzymanie dobrego wizerunku, świadczenie usług dla mieszkańców na najwyższym poziomie spełniając ich potrzeby i oczekiwania, zapewniające im pełne zadowolenie, poprzez:
załatwianie wszystkich spraw wpływających do urzędu w trybie i terminach zgodnych z przepisami prawa,
traktowanie wymagań klientów priorytetowo,
uwzględnianie potrzeb mieszkańców w opracowaniu planów społeczno - gospodarczych,
zaangażowanie wszystkich pracowników w osiągniecie celów,
systematyczne szkolenia pracowników urzędu i podnoszenie kwalifikacji,
dokumentowanie wykonywanych działań,
wdrażanie i utrzymywanie systemu PN ISO 9002,
przestrzeganie przepisów prawa i wykonywanie zadań nałożonych na samorząd a określonych w:
ustawy i rozporządzeniach,
uchwałach Rady Miejskiej,
Uchwałach Zarządu Miasta,
Zarządzeniach Prezydenta Miasta,
nadzór nad funkcjonowaniem systemu jakości, sprawdzanie niezgodności oraz wykonywani działań korygujących,
używanie coraz lepszych i bezpieczniejszych narzędzi pracy. 4.2.2. System jakości System zapewnienia jakości to struktura organizacyjna, podział odpowiedzialności, procedury, procesy i zasoby, dzięki którym możliwe jest takie zarządzanie Urzędem Miasta, by realizować politykę jakości a w szczególności, aby zadowalać klientów i doskonalić procesu realizacji usług. System jakości Urzędu Miasta w Stalowej Woli odnosi się do wszystkich czynności związanych z jakością usług, obejmuje wszystkie etapy od wstępnego określenia do ostatecznego zaspokojenia wymagań i oczekiwań klienta (spotkania z mieszkańcami, debaty, przyjęcia mieszkańców na dyżurach radnych i poprzez prezydentów). Jednocześnie ustalona została odpowiedzialność i uprawnienia w odniesieniu do działań mających wpływ na jakość. Kierownictwo urzędu zapewniło odpowiednie środki niezbędne do osiągnięcia celów jakościowych obejmuje:
wykształcenie i umiejętności specjalistyczne pracowników,
wyposażenie.
System zapewnienia jakości funkcjonujący w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli umożliwia sprawowanie właściwego i systematycznego nadzoru nad działaniami mającymi wpływ na jakość, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania zapobiegające się pojawieniu się problemów i na natychmiastowe prowadzenie działań korygujących - w przypadku wystąpienia błędów. Zarządzanie jakością zostało ściśle powiązane z trzypoziomową strukturą (rys. 7) dokumentacji opisującej system funkcjonującą w ramach prawa państwowego i miejscowego. Dokumenty te opisują metody realizacji procesów występujących w Urzędzie Miasta i dostarczają narzędzi do ich realizacji.


(…)

…,
kodeks postępowania administracyjnego,
przepisy szczegółowe dotyczące czynności prowadzonych przez poszczególne Wydziały Urzędu Miasta,
procedura nadzoru nad danymi i dokumentacją - PQ.051.00.00,
Procedura postępowania w UM z dokumentami i zakupionymi materiałami - PQ.151.00.00.
Nadzór nad dokumentacją znajdującą się w UM umożliwia zapewnienie jednolitego sposobu ewidencji i przechowywania. Zasady…
… strukturą (rys. 7) dokumentacji opisującej system funkcjonującą w ramach prawa państwowego i miejscowego. Dokumenty te opisują metody realizacji procesów występujących w Urzędzie Miasta i dostarczają narzędzi do ich realizacji.
Pierwszy poziom - obejmuje kierownictwo urzędu i wszystkie strategiczne jego decyzje mające odbicie w polityce jakości. Odpowiada temu poziomowi dokument `Księga Jakości”, która umożliwia realizację polityki zgodnie z wymaganiami normy PN ISO 9002. Obowiązującą w urzędzie „Księgę Jakości” (KJ) przyjął prezydent miasta w dniu 3 lipca 2000 r. Oryginał dokumentu poziomu pierwszego znajduje się w Wydziale Organizacji. Kopia KJ znajdują się w poszczególnych wydziałach zgodnie z rozdzielnikiem.
Drugi poziom - angażuje ludzi odpowiedzialnych za wdrażanie i realizację polityki jakości…
… i oznakowanie dokumentów dostarczonych przez klienta odbywa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Stalowej Woli zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną. Wydziały UM przechowują dokumenty w teczkach i segregatorach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Oznaczenie teczek oraz okres przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz