Charakterystyka jednostki wybranej do badań - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka jednostki wybranej do badań - wykład - strona 1 Charakterystyka jednostki wybranej do badań - wykład - strona 2 Charakterystyka jednostki wybranej do badań - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Charakterystyka jednostki wybranej do badań 3.1. Rys historyczny miasta Stalowa Wola, miasto o powierzchni 82,5 km i liczbie mieszkańców ok. 70 tys., leży w południowo-wschodniej Polsce, w szerokim pasie równin nadrzecznych, na skraju Puszczy Sandomierskiej. Jest jednym z najmłodszych miast kraju, jest gminą miejską należącą do grupy miast o znaczeniu ponadlokalnym, siedzibą władz gminnych oraz powiatowych - pełni funkcje centrum administracyjnego. Stalowa Wola została wzniesiona na gruntach wsi Pławo, położonej nad Sanem Pierwsze historyczne wzmianki na jej temat pochodzą z I poł. XV wieku. W pobliskim Przyszowie znajdował się dwór łowiecki króla Władysława Jagiełły , zbudowany przed 1358 rokiem przez Kazimierza Wielkiego . W końcu XV wieku Pławo było wsią królewską. Osiadła ludność trudniła się łowiectwem, wyrębem drzew, bartnictwem i uprawą roli. W czasie "potopu" szwedzkiego w roku 1656, widły Wisły i Sanu stały się miejscem bitwy wojsk hetmana Stefana Czarnieckiego z wojskami króla Karola Gustawa.
Stalowa Wola jako miasto zawdzięcza swoje powstanie budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego. W 1937 rozpoczęto budowę Zakładów Południowych według planów inż. Eugeniusz Kwiatkowskiego. Przed wybuchem wojny powstała już część zakładów i wyprodukowano pierwsze partie uzbrojenia dla polskiego wojska. W czasie okupacji hitlerowskiej huta pracowała na rzecz niemieckiej gospodarki bojowy. W utworzonych w mieście obozach pracy przetrzymywano ok. 2 tys. więźniów, z których wojnę przeżyło zaledwie kilkudziesięciu. Rejon działania ruchu oporu. Po wojnie rozbudowa huty i miasta. 26 kwietnia 1946 roku wydano dekret o przyznaniu Stalowej Woli praw miejskich od 1 kwietnia 1945 roku. Mimo kryzysu jaki dotknął w latach 90 - tych przemysł hutniczy i zbrojeniowy, za sprawą młodych dynamicznie rozwijających się w mieście i okolicy firm wzrasta systematycznie liczba zatrudnionych w innych dziedzinach gospodarki. Rozwinął się sektor prywatny, zmieniono struktury prywatyzując wiele przedsiębiorstw, utworzono spółki z udziałem kapitału zachodniego. W Stalowej woli aktualnie zatrudnionych jest ponad 5,5 tys. podmiotów gospodarczych.
Nowego bodźca dla rozwoju gospodarczego upatruje się w powołanej w 1997 r. Tarnobrzeskiej Specjalnej Sferze Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN . W skład sfery wchodzi obszar Stalowa Wola - teren o pow. 215,7 ha położony południowej części terenów Huty Stalowa Wola S.A. Jest on w części zabudowany halami, magazynami i innymi obiektami. Zarządzającym Sferą została ustanowiona Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie.
Dostępne zasoby w postaci uzbrojonych terenów, budynków, znaczące rezerwy mediów oraz położenie sfery w sąsiedztwie Huty Stalowa Wola S.A. oraz innych spółek stwarzają szansę na inwestowanie w takich branżach jak:


(…)

… z udziałem kapitału zachodniego. W Stalowej woli aktualnie zatrudnionych jest ponad 5,5 tys. podmiotów gospodarczych.
Nowego bodźca dla rozwoju gospodarczego upatruje się w powołanej w 1997 r. Tarnobrzeskiej Specjalnej Sferze Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. W skład sfery wchodzi obszar Stalowa Wola - teren o pow. 215,7 ha położony południowej części terenów Huty Stalowa Wola S.A. Jest on w części zabudowany halami, magazynami i innymi obiektami. Zarządzającym Sferą została ustanowiona Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie.
Dostępne zasoby w postaci uzbrojonych terenów, budynków, znaczące rezerwy mediów oraz położenie sfery w sąsiedztwie Huty Stalowa Wola S.A. oraz innych spółek stwarzają szansę na inwestowanie w takich branżach jak:
przemysł motoryzacyjny,
przemysł maszyn ciężkich, ciężkich…
… kursu jest warunkiem podpisania umowy na czas nieokreślony. Jednocześnie bezpośredni przełożony winien zapoznać nowego pracownika z:
zakresem jego obowiązków służbowych, sposobem wykonywania pracy oraz jego podstawowymi uprawnieniami, podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność jednostki samorządu gminnego, przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych
… budżetu i przedkłada go, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Radzie Miasta najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt ten jest również przesyłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zarząd Miasta opracowuje także plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i przyjmuje jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz