Zarządzanie i marketing - strona 5

System Zarządzania Jakością w administracji samorządowej - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

System Zarządzania Jakością w administracji samorządowej Zarządzanie jakością w administracji - zagadnienia ogólne 1.1.1. Zarządzanie jakością w samorządzie terytorialnym - istota i pojęcie „Zarządzanie jakością jest to planowane i systematyczne działanie mające na celu zaspokojenie potrzeb klienta...

Zarządzania jakością w Gminie Stalowa Wola - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Zarządzania jakością w Gminie Stalowa Wola 4.1. Etapy wdrażania SZJ 4.1.1. Podjęcie prac zmierzających do stworzenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 Potrzebę stworzenia sprawnego systemu zarządzania jakością w gminie zauważono wlatach 90 - tych. Suma szacowanych korzyści płyn...

Zarządzanie czasem - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

ZARZĄDZANIE CZASEM Pewnego dnia pewien stary profesor został zaangażowany, aby przeprowadzić kurs dla grupy dwunastu szefów wielkich koncernów amerykańskich na temat skutecznego planowania czasu. Kurs ten był jednym z pięciu modułów przewidzianych na dzień szkolenia. Stary profesor miał więc do dys...

Źródła innowacji - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1540

Ź ródła innowacji Przedsiębiorstwo aby mogło wprowadzić innowacje musi sobie zapewnić dostęp do ich źródeł i stworzyć pewien bank informacji o istniejących rozwiązaniach i możliwościach korzystania z nich. Jeśli nie ma gotowych rozwiązań, bądź nie może skorzystać z licencji, musi poszukiwać nowych ...

Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

BRIEF Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe Top Girl Wprowadzenie Rynek krajowy ( południowo - wschodnia część) Główna siedziba Rzeszów, oddziały : Krosno, Sanok, Mielec, Leżajsk Obecność konkurencji na terenie każdego miasta Konkurencja nie posiada tak szerokiej oferty dla kobiet, zbliżony pozio...

Charter Mark - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

C harter Mark Charter Mark jest to system nagród rządowych, którego celem jest wynagradzanie za i zachęcanie do doskonałości w obszarze usług publicznych. Skupia się przede wszystkim na samej realizacji usług a nie na procesach zarządzani...

Plan marketingowy - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1106

PLAN MARKETINGOWY SEGMENTACJA RYNKU KRYTERIUM CZYNNIKI OPIS geograficzne Miasto Wieś Województwo Tak-sklepy znajdują się w miastach Nie-klient ma dobre połączenia komunikacyjne z oddziałami sklepów Tak-sklepy znajdują się tylko w woj. podkarpackim Socjo - demograficzne Wiek Płeć Styl życia rod...

Przewidywane kierunki rozwoju - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Przewidywane kierunki rozwoju Podstawowymi wyznacznikami determinującymi rozwój gminy są poziom życia oraz wielkość dochodów mieszkańców gminy . Możliwość osiągnięcia dochodów z pracy najemnej, prowadzenia gospodarstwa rolnego, przedsiębiorczości, warunki mieszkaniowe, dostęp do oświaty, ochrony zd...

Teoretyczne podstawy działalności innowacyjnej - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Teoretyczne podstawy działalności innowacyjnej Istota innowacji Postęp cywilizacyjny, w tym także ekonomiczny ma między innymi miejsce dzięki ulepszeniom i zmianom w produkcji oraz konsumpcji. Dzieje się to na skutek sprzężeń zwrotnych pomiędzy stale powiększającymi się potrzebami a względną ograni...

Współpraca z Drohobyczem - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Współpraca z Drohobyczem w ramach Stowarzyszenia Euro - Karpaty Stowarzyszenie Euro - Karpaty przyczyniło się do powstania projektu „Europa słowiańskich kultur - poszukiwania korzeni kultury lasowiackiej”. Ma on za zadanie nawiązanie wymiany kulturalnej między gminą Jeżowe w Polsce, a obwodem Droho...