System Zarządzania Jakością w administracji samorządowej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System Zarządzania Jakością w administracji samorządowej - wykład - strona 1 System Zarządzania Jakością w administracji samorządowej - wykład - strona 2 System Zarządzania Jakością w administracji samorządowej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

System Zarządzania Jakością w administracji samorządowej Zarządzanie jakością w administracji - zagadnienia ogólne 1.1.1. Zarządzanie jakością w samorządzie terytorialnym - istota i pojęcie „Zarządzanie jakością jest to planowane i systematyczne działanie mające na celu zaspokojenie potrzeb klienta (w przypadku samorządu - jest to mieszkaniec gminy, w wypadku ministerstwa - jest to inne ministerstwo, urząd, w wypadku agencji rozwoju regionalnego - są to np. wspólnoty lokalne, czy inne podmioty danego województwa, regionu itd.)”. Norma ISO 8402/3.2:1993 definiuje zarządzanie jakością w następujący sposób: „Wszelkie działania związane z całym procesem kierowania, ustalające politykę jakości, cele oraz zakres odpowiedzialności, które realizowane są w ramach systemu jakości za pomocą takich środków jak planowanie jakości, sterowanie jakością, zapewnienie jakości i poprawa jakości Za zarządzanie jakością odpowiedzialne są wszystkie szczeble kierownicze przedsiębiorstwa. Proces zarządzania musi być jednak zainicjowany przez najwyższe kierownictwo. Realizacja systemu jakości dotyczy wszystkich członków danej organizacji. Zarządzanie jakością powinno uwzględniać aspekty ekonomiczne” W roku 1979 opracowano w Wielkiej Brytanii normę BS 5750. Była ona pierwowzorem norm ogólnoświatowych opracowanych przez International Standards Organisation. (ISO serii 9000). Normy te, po znowelizowaniu obowiązują także w Polsce jako PN-ISO 9000 i zawierają m. in. trzy podstawowe modele systemów jakości: ISO 9001, ISO 9002 i ISO 9003. Stosowanie wspomnianych norm ograniczone było początkowo do przedsiębiorstw produkcyjnych, potem rozszerzono je na firmy usługowe sektora prywatnego. Normy ISO uznane za uniwersalne, zaczęto stosować także w samorządach lokalnych, na początku w Wielkiej Brytanii. Obecnie prawie 90% brytyjskich jednostek samorządowych posiada tam certyfikat ISO dla przynajmniej jednego rodzaju usług. Przez całe lata administrację publiczną traktowano zupełnie inaczej, niż sektor prywatny. W administracji uchodziło wszystko to, co byłoby nie do pomyślenia w warunkach wolnego rynku - opieszałość, nieefektywność - żeby nie powiedzieć: marnotrawstwo, niska jakość usług, złe traktowanie klienta, brak polityki informacyjnej, nie mówiąc już o promocji.
W Polsce stan wiedzy na temat możliwości wprowadzania systemów zapewnienia jakości w jednostkach samorządowych jest niezadowalający. W wielu urzędach występują hierarchiczne struktury organizacyjne, niewydolny proces komunikacji, rozproszone procedury działania oraz złe kontakty z lokalnymi społecznościami. Włączenia Polski do struktur europejskich wymaga zintensyfikowania prac nad wprowadzeniem norm i wzorców obowiązujących w krajach Europy Zachodniej.

(…)

… działania administracji publicznej. Wprowadzanie metod zarządzania jakością do administracji publicznej należy poprzedzić szeroką kampanią informacyjną. Będzie to miało również pozytywny efekt psychologiczny polegający na zmniejszeniu oporu pracowników wobec proponowanych rozwiązań poprzez stopniowe oswajanie się z nowymi zagadnieniami i terminologią.
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozpoczęto…
… - w ramach dostępnych środków.
M. Bugdol. Zarządzanie Jakością w administracji samorządowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2001, s. 65
Norma ISO 8402/3.2:1993
www.umbrella.org.pl
T. Buchacz, Jakość w placówkach publicznych, „Puls Biznesu”, 2002, nr 186, s.24
Ibidem
W. Surmacz, Polskie urzędy muszą wdrażać SZJ, „Puls Biznesu” 2002, nr 175, s. 13
W. Surmacz, Umbrella rozpoczyna nowy program…
…. Programy te przygotowują specjalnie do tego celu powołane instytucje administracji.
Np. Charter Mark jest systemem nagród rządu brytyjskiego przyznawanych od 1992 roku w celu uznawania i zachęcania do osiągania doskonałości w zakresie świadczenia usług publicznych. System ten został wprowadzony w uzupełnieniu tzw. Kart Obywatelskich (Citizen's Charter) - po raz pierwszy zastosowanych przez brytyjskie samorządy lokalne w końcu lat 80-tych i potem przejętych przez rząd centralny. Podstawową ideą Karty Obywatelskiej była stała poprawa jakości usług publicznych dla obywateli oraz zapewnienie, aby usługi publiczne odpowiadały potrzebom i wymaganiom ich użytkowników.
Jako fragment przeprowadzonej reorganizacji Kancelarii Gabinetu brytyjskiego, z połączenia dwóch ministerstw powołano Performance and…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz