Zarządzanie i marketing - strona 6

Scenariusze optymistyczne - wykład

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1078

Scenariusze optymistyczne, pesymistyczne, najbardziej prawdopodobne Scenariusze optymistyczne Czynniki ekonomiczne Siły wpływu 1.bezrobocie +5 2.kursy wymiany walut +4 3.podatki +4 4.oprocentowanie kredytów +3 5.inflacja +4 Średnia siła wpływu +4 Czynniki polityczne Siła wpływu 1.członkos...

Charakterystyka emitentów kart płatniczych na świecie - wykład

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • dr Jan Sołtysiak
  • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

Charakterystyka emitentów kart płatniczych i stosunków zachodzących między uczestnikami obrotu bezgotówkowego 2.1. Charakterystyka głównych systemów kart płatniczych na świecie. Na świecie istnieje wiele organizacji zajmujących się emisją kart płatniczych. W niniejszej pracy zostaną scharakteryzowa...

Charakterystyka przestępstw komputerowych - wykład

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • dr Jan Sołtysiak
  • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

Charakterystyka przestępstw komputerowych i próby ich wyjaśniania Fakt, iż przestępstwa dokonywane z udziałem kart płatniczych zaliczyć można do kategorii przestępstw komputerowych wynika z tego, iż zarówno pasek magnetyczny, jak i mikroprocesor...