Zarządzanie i marketing - strona 3

Rozliczenia transakcji - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Rozliczenia transakcji 3.2.1. Rozliczenia w systemie EFTPOS Skrót EFTPOS oznacza elektroniczny transfer funduszy (płatności) w punkcie sprzedaży. Jest to nazwa zwyczajowa, wprowadzona przez bankowców, która utrwaliła się w fachowych

Klienci korporacyjni - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

Klienci korporacyjni Bank Pekao S.A. posiada w swej ofercie rachunek bieżący w złotych i walutach wymienialnych dla: podmiotów krajowych tj. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, organizacji społecznych organizacji społecznych, polity...

Problemy i korzyści związane z wdrażaniem SZJ - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

. Problemy i korzyści związane z wdrażaniem SZJ 1.3.1. Problemy z wdrażaniem SZJ w administracji samorządowej W trakcie wdrażania zwykle pojawiają się pewne problemy wynikające ze specyfiki urzędów. Dotyczą one głównie poniżej wy...

Model sprzężeniowy procesu innowacyjnego - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2233

M odel sprzężeniowy procesu innowacyjnego Źródło: R. Rothwell, W. Zegveld, Reindustrialization and Technotogy, [za:] R. Romanowski, Innowacje jako determinanty działań strategicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s. 66. Interaktywne modele innowacji decydujące zna...

Sprawozdanie o firmie - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

O FIRMIE Prowadzimy działalność o charakterze usługowo-handlowym. Nasz salon sukien ślubnych oraz zakład krawiecki mają siedzibę w Mielcu. Punkt sprzedaży mieści się przy ulicy Rynek 6, natomiast zakład krawiecki mieści się w odrębnym miejscu na obrzeżach miasta przy ulicy Żeromskiego 16. Na lokali...

Sposoby werbalne mowa ciała - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

Ankieta opinia studentów o prowadzonych zajęciach dydaktycznych   Powodowani chęcią podniesienia poziomu jakości kształcenia, a także zebrania opinii o osobach prowadzących zajęcia dydaktyczne, zwracamy się z prośbą o udzielenie przemyślanych, szczerych i bezstronnych odpowiedzi na postawione pytan...

Bariery wzrostu innowacyjności - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1078

Bariery wzrostu innowacyjności Rozwój i wprowadzanie innowacji natrafia na szereg wewnętrznych i zewnętrznych przeszkód. Cechą innowacji braną pod uwagę na etapie podejmowania decyzji o wprowadzaniu zmian jest stopień ryzyka jakie towarzyszy ich wprowadzaniu. Ryzyko towarzyszy każdorazowo przyswaja...

Charakterystyka jednostki wybranej do badań - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Charakterystyka jednostki wybranej do badań 3.1. Rys historyczny miasta Stalowa Wola, miasto o powierzchni 82,5 km i liczbie mieszkańców ok. 70 tys., leży w południowo-wschodniej Polsce, w szerokim pasie równin nadrzecznych, na skraju Puszczy...

Czynniki konkurencyjności regionów - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

Czynniki konkurencyjności regionów Problematyka konkurencyjności wyrosła na gruncie zachowań podmiotów gospodarczych, a jej strategia związana jest z poszukiwaniem sposobów uzyskania, umocnienia i utrwalenia przewagi na rynku wobec pozostałych jego uczestników prowadzących porównywalną działalność....