Problemy i korzyści związane z wdrażaniem SZJ - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problemy i korzyści związane z wdrażaniem SZJ - wykład - strona 1 Problemy i korzyści związane z wdrażaniem SZJ - wykład - strona 2 Problemy i korzyści związane z wdrażaniem SZJ - wykład - strona 3

Fragment notatki:

. Problemy i korzyści związane z wdrażaniem SZJ 1.3.1. Problemy z wdrażaniem SZJ w administracji samorządowej W trakcie wdrażania zwykle pojawiają się pewne problemy wynikające ze specyfiki urzędów. Dotyczą one głównie poniżej wymienionych spraw:
kadencyjność i uwarunkowania polityczne kierownictwa Urzędu, co nie sprzyja ani ciągłości prac ani utrzymaniu systemu,
trudności w zaangażowaniu kierownictwa w prace wdrożeniowe (najczęściej zainteresowane jest przede wszystkim efektem promocyjnym wynikającym z posiadania certyfikatu a nie rzeczywistym udziałem we wdrożeniu),
wyniki i korzyści nie są natychmiastowe a takich spodziewają się zarządzający,
kluczem do sukcesu jest dobór kadry współpracującej przy opracowaniu i wdrażaniu systemu (pełnomocnik, auditorzy, zespół wdrożeniowy) - tutaj wybór nie może być przypadkowy, uznaniowy czy formalny, liczyć się muszą wiedza, umiejętności i doświadczenie,
innym kluczowym elementem wdrożenia jest czas - z doświadczeń wynika, iż minimum czasu potrzebnego na wdrożenie to ok. 6 miesięcy (i to zakładając duże zaangażowanie obu stron uczestniczących we wdrożeniu),
aparat pojęciowy, którym posługuje się norma (mimo ogólności sformułowań) w dalszym ciągu wskazuje na swoje źródło w produkcji a nie usługach, konieczność zmiany pewnych zakorzenionych sposobów pojmowania organizacji ponieważ zmiany wymaga w zasadzie całe dotychczasowe podejście do zarządzania, relacje pomiędzy pracownikami oraz kadrą pracowniczą - tutaj w miejsce schematu polecenie - kontrola, powinno zostać zastąpione procedurą nauczanie - pisanie procedur, a następnie ich wdrażanie i praktyczna realizacja, w strukturze urzędu funkcjonuje wiele małych komórek, w związku z powyższym skoordynowanie ich działania stanowi dużą trudność we wdrożeniu systemu zarządzania jakością, wdrożenie systemu stanowi dodatkowy obowiązek przy równoległym wykonywaniu przez pracowników swoich podstawowych obowiązków, nietypowe rozróżnienia pomiędzy jednostką samorządową (np. gmina) a organem (Urząd) oraz pojęciami i przedsięwzięciami z tym związanymi (zadania własne, zlecone, powierzone, strategie, programy),na koniec standardowo, od początku ISO, przytaczany argument, który nic nie stracił na ważności - brak motywowania i przekonywania do celowości zmian w organizacji. Główne problemy związane z wdrażaniem SZJ, podawane przez najwyższe kierownictwo samorządów terytorialnych w badaniach ankietowych przedstawia tabela 4.
Tab. 4. Problemy związane z wdrażaniem SZJ- wyniki badania ankietowego Odpowiedzi udzielone przez przedstawicieli najwyższego kierownictwa

(…)

… bardziej powszechna staje się świadomość korzyści płynących z posiadania systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami norm ISO serii 9000, do których można m. in. zaliczyć: proces integracji Polski z Unią Europejską - Polska chcąc wejść do Unii Europejskiej, nie może pominąć istniejących uwarunkowań prawnych i normalizacyjnych, nawet jeżeli nie są one obligatoryjne. Przekonały się o tym, podmioty gospodarcze…
…, w strukturze urzędu funkcjonuje wiele małych komórek, w związku z powyższym skoordynowanie ich działania stanowi dużą trudność we wdrożeniu systemu zarządzania jakością, wdrożenie systemu stanowi dodatkowy obowiązek przy równoległym wykonywaniu przez pracowników swoich podstawowych obowiązków, nietypowe rozróżnienia pomiędzy jednostką samorządową (np. gmina) a organem (Urząd) oraz pojęciami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz