Sposoby werbalne mowa ciała - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby werbalne mowa ciała - wykład - strona 1 Sposoby werbalne mowa ciała - wykład - strona 2 Sposoby werbalne mowa ciała - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Ankieta opinia studentów o prowadzonych zajęciach dydaktycznych   Powodowani chęcią podniesienia poziomu jakości kształcenia, a także zebrania opinii o osobach prowadzących zajęcia dydaktyczne, zwracamy się z prośbą o udzielenie przemyślanych, szczerych i bezstronnych odpowiedzi na postawione pytania. Odpowiedzi udziela się poprzez zakreślenie odpowiedniej oceny na skali umieszczonej pod pytaniem . Dzięki takiej konstrukcji ankiety udzielanie odpowiedzi nie powinno Państwu zająć zbyt wiele czasu. Przepraszamy za stosowanie formy "TY" co podyktowane jest względami praktycznymi.       Prosimy teraz odpowiedzieć na pytania przedstawione na odwrocie tej strony oraz wpisać poniższe dane informacyjne     Dane informacyjne   1. Rodzaj studiów: stacjonarne*, niestacjonarne*   2. Rodzaj zajęć:  wykład*, ćwiczenia audytoryjne*, ćwiczenia laboratoryjne*, ćwiczenia projektowe*, zajęcia seminaryjne*, lektorat *, zajęcia praktyczne* (* niepotrzebne skreślić)   3. imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia .........................................................................................................       1 . Czy na zajęciach jesteś zachęcany do aktywnego uczestnictwa ? ocena 2 3 4 5 6   2 . Czy masz poczucie przydatności przekazywanej wiedzy i nabywanych umiejętności? ocena 2 3 4 5 6   3 . Czy sposób prowadzenia zajęć wywołuje Twoje zainteresowanie tym przedmiotem? ocena 2 3 4 5 6   4 . Czy ustalone terminy zajęć i konsultacji są przez prowadzącego przestrzegane? ocena 2 3 4 5 6   5 . Czy zasady i kryteria oceniania , zostały przez prowadzącego należycie objaśnione? ocena 2 3 4 5 6   6 . Oceń atmosferę panującą na zajęciach. ocena 2 3 4 5 6   7 . Jak oceniasz komunikatywność osoby prowadzącej zajęcia. ocena 2 3 4 5 6   Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2002 Rektora AGH z dnia 23 września 2002 r.   Ocena okresowa pracowników - zasady ankietowania studentów

(…)

… atmosferę panującą na zajęciach.
ocena
2
3
4
5
6
 
7. Jak oceniasz komunikatywność osoby prowadzącej zajęcia.
ocena
2
3
4
5
6
 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2002 Rektora AGH z dnia 23 września 2002 r.
 
Ocena okresowa pracowników - zasady ankietowania studentów
Badania ankietowe przeprowadzane są przez jednostkę prowadzącą zajęcia dydaktyczne, wg wzoru zamieszczonego w załączniku 1. Sposób przeprowadzenia badań ankietowych winien gwarantować anonimowość i tajność wyników badań. Za przeprowadzenie ankiet odpowiada Kierownik katedry lub zakładu (Kierownik jednostki pozawydziałowej) zatrudniającego ocenianego pracownika. Do obowiązków Kierownika katedry lub zakładu (Kierownika jednostki pozawydziałowej) należy: opracowanie wyników badań ankietowych i przedstawienie ich osobom ankietowanym, przechowywanie wyników badań ankietowych, informowanie Dziekana wydziału (Kierownika jednostki pozawydziałowej) o wynikach oceny pracowników. Badania ankietowe obejmują wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w AGH i winny być przeprowadzane przynajmniej 1 raz pomiędzy standardowymi okresami oceny pracownika. Zaleca się częstsze przeprowadzanie badań ankietowych, szczególnie w przypadku prowadzenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz