Diagnoza rozwoju i środowiska dziecka- podstawowe zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2814
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagnoza  rozwoju i środowiska dziecka- podstawowe zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

Przedmiot prowadzony jest przez dr Alicję Kubik na Uniwersytecie Rzeszowskim. Notatka zawiera 16 stron opracowanych wykładów.

Zagadnienia przedstawione w notatce poruszają następujące kwestie: diagnozowanie, diagnostyka, rodzaje diagnozy, koncepcje diagnosty, błędy i postawy diagnosty, przedstawia proces diagnostyczny, obszary rozpoznania potrzeb diagnostycznych, rodzaje diagnozy. Dodatkowo przedstawia techniki socjometrii takie jak: Test wyboru moreno, technika zgadnij kto ,technika szeregowania rangowego.

Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu makroekonomia. Umożliwi przygotowanie się do zajęć i egzaminu.

(…)

…)
-proponowanie rozwiązywania problemu
-sposoby wdrażania oddziaływań naprawczych (konkretne strategie w planowaniu etapów naprawy)
-ocena skuteczności wdrożonych oddziaływań
Techniki badań:
- analiza dokumentów
-wywiad
-rozmowa
-obserwacja uczestnicząca
-ankietowanie
-analiza wytworów własnych (rysunki)
-techniki projekcyjne
-techniki socjometryczne
Technika diagnostyczna konkretne czynności praktyczne badacza…
… od stopnia nasilenia danej cechy. Przykładem może być szeregowanie wg. Szacunku w grupie.
Warunki stosowane w technikach socjometrycznych:
-grupa zamknięta
-członkowie powinni się wzajemnie znać
-zaufanie do osoby badającej -członkowie powinni mieć wystarczający iloraz inteligencji
-grupa funkcjonuje jakiś czas, nie jest to nowo utworzony zespół
-nie mogą zachodzić gwałtowne zmiany czy przekształcenia strukturalne
Techniki projekcyjne
Projekcja zespół celowo skonstruowanych bodźców których instrukcja i materiał posiadają niski stopień strukturalizacji, mogą tym samym wywołać osobistą, prywatną i bezpośrednią opinię. Służą np. rozpoznawaniu sytuacji rodzinnej lub szkolnej ucznia.
Rodzaje technik projekcyjnych:
-graficzne -psychorysunek (najczęściej rysunek rodziny lub nauczyciela- to wstępny etap diagnozy…
… się przede wszystkim nagrody; Liberalny- w sposób świadomy i celowy pozostawia się dziecku całkowitą swobodę , rodzice zaspokajają jego potrzeby; Autokratyczny- opiera się na autorytecie przemocy i sile, brak wzajemnego zrozumienia, rodzice apodyktyczni.
Techniki projekcyjne:
Projekcja- przenoszenie własnych pragnień i uczuć ale i wad na innych ludzi, którym się wprost przypisywuje winę za własne niepowodzenia.
Werbalne…

orzekanie
prowadzenia grupy wsparcia
działalność grup wsparcia
prowadzenie mediacji interwencje kryzysowe działalność profilaktyczna poradnictwo
konsultacje działalność informacyjno-szkoleniowa Poradnia wydaje opinię: w specyficznych trudnościach w uczeniu się (dzieci, ryzyka dysleksji, dyskalkulii, ryzyka dyskalkulii)
przyśpieszenia i odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci rozpoczynających szkolny etap edukacji ( od 2012 roku)
zwolnienia z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z :
- afazją -wadą słuchu - dysleksją rozwojową
ustalenia oceny zachowania u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylania rozwojowe poziom rozwoju dziecka w tym 5-letniego nie uczęszczającego do przedszkola udzielania pozwolenia na odchylenia obowiązku szkolnego w trybie nauczania domowego…
…: Test niedokończonych historyjek, Test zdań niedokończonych, Rysunek rodziny.
Rysunek rodziny- interpretacja:
rysowanie siebie w centrum- egocentryzm, pominiecie członka rodziny- lek lub odrzucenie przez ta osobę, niewielkie wymiary postaci- brak poczucia bezpieczeństwa, słabo zintegrowane części ciała- frustracja, zmniejszenie postaci ojca- konflikt, duże wymiary postaci- ekspansywność, rysowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz