Suchańska „ Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej” - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1904
Wyświetleń: 3801
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Suchańska „ Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej” - omówienie - strona 1 Suchańska „ Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej” - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Suchańska „ Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej”
OBSERWACJA - narzedzie podstawowe dla danych jakościowych, może być częścią wywiadu lub odrębną formą ( służącą np. do opisu zachowania).
Czyli albo obserwujesz podczas diagnozy, albo obserwujesz i wydajesz opinie od razu.
Obserwacja - jako świadomie stosowane narzędzie badawcze, w którym diagnosta refleksyjnie wykorzystuje intuicję, wrażenia i spostrzeżenia pojawiające się w relacji badanym, analizując ich znaczenie na postawie szeroko pojętego kontekstu oraz określonych teoretycznych i empirycznych przesłanek. Jej przedmiotem są te przejawy zamierzonej i niezamierzonej aktywności badanego, które wyznaczone są przez: cel badania oraz problem diagnostyczny i jego teoretyczne ramy.
Teoretyczne podstawy obserwacji
Paralelizm psychofizyczny to w psychologii nurt reprezentowany przez szkołę Wundta. Podstawowe założenie tego nurtu głosi, że ciało i psychika stanowią jedność, a przeżyciom psychicznym odpowiadają pewne zjawiska fizyczne. Zmiany fizjologiczne, reakcje emocjonalne i zachowania są więc, zgodnie z tym podejściem, ekspresją stanów wewnętrznych. Przy takim założeniu uprawnione jest wyciąganie na ich podstawie wniosków dotyczących tych stanów.
Wybór rodzaju i formy obserwacji
Wiedza przydatna w planowaniu obserwacji obejmuje: znajomość zalet i ograniczeń każdej z form, wyraźne określenie rodzaju poszukiwanych informacji, sposoby rejestrowania materiału, zasady i podstawy teoretyczne interpretacji danych oraz sposób wykorzystania wyników
Obserwacja nieingerująca Obserwacja nieingerująca bez interwencji obserwatora to forma klasyfikowana do kategorii badań jakościowych, w której badacz dokonuje obserwacji zachowania osoby badanej w warunkach naturalnych, w żaden sposób nie wpływając na jego przebieg. Jest to rodzaj obserwacji o dobrej trafności zewnętrznej.
Obserwacja z ingerencją diagnosty Jest to rodzaj obserwacji, w której badacz podporządkowuje warunki, aranżuje sytuację i prowokuje zachowania badanego tak, by zebrać poszukiwane informacje w mniej lub bardziej kontrolowany sposób. Stopień ingerencji może być różny, może polegać na organizowaniu sytuacji i warunków badania, na wprowadzeniu osób trzecich (obcych) i na wzbudzaniu u badanych świadomości bycia obserwowanymi.
Np.
eksperyment naturalny ( ingerencja diagnosty, ale poza laboratorium) i kliniczny.
• Obserwacja uczestnicząca Jest to obserwacja zachowania przez osobę, która również odgrywa pewną rolę w kontekście badanego zachowania. Badacz włącza się do grup

(…)

…, samodzielności, wytrwałości czy odporności na dystraktory, w sytuacjach rozwiązywania problemów. W tej grupie znajdzie się również obserwacja towarzysząca rozmowie diagnostycznej..
PODZIAL ZE OBSERWACJI ZE WZGLĘDU NA PRZEDMIOT:
• Obserwacja analityczna Analityczną nazywa Wallen (1964, s. 67) taką obserwację, podczas której diagnosta „...w zamierzony sposób koncentruje się na specjalnych aspektach zachowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz