Diagnoza ergonomiczna

note /search

Wydatek energetyczny kobiety pracującej w sklepie

 • Politechnika Łódzka
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2541

Opracowanie pochodzi z projektów ćwiczeniowych z przedmiotu diagnoza ergonomiczna, prowadzonego na Politechnice Łódzkiej. W tabeli zawarto takie informacje jak: rodzaj wykonywanej czynności, pozycja ciała i zakres obciążenia mięśni, czas trwania czynności, wydatek energetyczny. Zmiana robocza 8 ...

Badania jako interakcja społeczna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1407

BADANIE JAKO INTERKCJA SPOŁECZNA Kontekst badania - każde badanie jest niepowtarzalne i ma niepowtarzalne wyniki, ze względu na różne specyficzne okoliczności. 2.5.1. Społęczny kontekst badania Badanie to interakcje społeczna. 1. Sp...

Społeczne aspekty rezultatu diagnozy klinicznej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1442

Brzeziński J., Kowalik S. (1998) Społeczne aspekty rezultatu diagnozy klinicznej. W: H. Sęk (red.) Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa, PWN, rozdział 5, s.269-302. Badana osoba w trakcie badania wykazuje lęk przed oceną ( wg Ro...

Budowanie relacji diagnostycznej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1561

Budowanie relacji diagnostycznej Kompetencja relacyjna - zespół właściwości jednostki, które ułątwiają jej nawiązywanie, rozwijanie i podtrzymywanie satysfakcjonującej relacji (harrison) Znaczenie kontraktu na badanie - klient może się przygotować, 2podmiotowość relacji, klient to suwerenny partne...

predykcja aktuarialna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1218

Co oznacza termin predykcja aktuarialna? wąski sens - klasa formalnych procedur opartych na tzw. tablicach aktuarialnych, na podobieństwo tablic w tow. ubezpieczeniowych szeroki sens - użycie obok terminu „predykcja statystyczna” gł. cechą definicyjną predykcji aktuarialnej jest jej „mechanicznoś...

Diagnostyka tradycyjna a diagnostyka behawioralna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 847

Diagnostyka tradycyjna versus diagnostyka behawioralna dyskusja nad problemem „stan czy cecha” diagnostyka behawioralna krytyka tradycyjnej diagnostyki (podejście korelacyjne + podmiotowe) za tradycjonalizm i konserwatyzm przedmiotem diagnozy są specyficzne zach., które będą poddane modyfikacji t...

Diagnoza a terapia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190

DIAGNOZA A TERAPIA W podejściu behawioralnym kładzie się nacisk na to co osoba robi, a nie jakie właściwości posiada. Bardziej istotne od teo co zachowanie wywołuje, jest to, co zachowanie podtrzymuje. Analitycy zachowania sprzeciwiają się persenologizmowi, czyli odrzucaja tezę, że właściwości podmi...

Diagnoza kliniczna versus diagnoza statystyczna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 819
Wyświetleń: 5481

Diagnoza kliniczna versus diagnoza statystyczna dwa sposoby opracowywania danych: tzw. mechaniczna predykcja i kliniczna ocena pozorny kompromis - używanie mechanicznej predykcji tam gdzie od decyzji psychologa zależą losy czł., a w terapii stosowanie jakościowych orzeczeń i opinii klinicznych - b...

Diagnoza a terapia - omówienie - Psychoterapia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 644

Diagnoza versus terapia nauki praktyczne → projektowanie zdarzeń diagnozowanie jako pierwszy etap projektowania - określa stopień odchylania się rzeczywistości od jej przyszłej wizji; diagnostyka służy przede wszystkim terapii (przygotowaniu specyficznej interwencji psychologicznej i powinna być o...

Koncepcja częstości aktów działania - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

KONCEPCJA CZĘSTOŚCI AKTÓW DZIAŁANIA (Buss, Craik) Podstawowe założenia: - cechy są produktami języka - podstawową jednostką analizy działań jest tendencja behawioralna zbiór zaobserwowanych aktów behawioralnych, ponieważ pojedynczy akt nie daje dostatecznej pewności której dyspozycji dotyczy. - sieć...