Budowanie relacji diagnostycznej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowanie relacji diagnostycznej - omówienie - strona 1 Budowanie relacji diagnostycznej - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Budowanie relacji diagnostycznej
Kompetencja relacyjna - zespół właściwości jednostki, które ułątwiają jej nawiązywanie, rozwijanie i podtrzymywanie satysfakcjonującej relacji (harrison)
Znaczenie kontraktu na badanie - klient może się przygotować, 2podmiotowość relacji, klient to suwerenny partner, uśmierzenie niepokoju
Kontakt - wstępny warunek udanej sesji. Ważny szczególnie przy wywiadzie częściowoustrukturalizowanym i swobodnym, bo bliski kontakt z ob. Degen i Rosenthal: 3 procesy składające się na kontrakt:
wzajemna uwaga
pozytywne nastawienie (z czasem rola tego spada, rośnie koordynacja, uwaga bez zmian)
koordynacja
Jakość kontaktu zależna od zachowań niewerbalnych, najważniejsze jest dostrajanie się ciałem.
Kontakt wzrokowy -dobry, gdy najczęściej w środkowej fazie rozmowy, a nie na samym początku.
Pozytywna oznaka, gdy milczenia diagnosty przerywa klient.
Sharpley - badania twierdzą, że podążanie za klientem nie zawsze jest dobre. Jeśli chodzi o treść rozmowy diagnosta nie powinien rozwijać tylko wątków klienta, diagnosta tez musi podejmować inicjatywę. aktywnośc, ekspresyjność diagnosty i liczba wypowiedzi sprzyjają odbieraniu kontaktu przez klienta jako lepszego może to być jednak efekt aureoli. W wypadku diagnostycznej relacji - pomocne są wypowiedzi pozwalające zmienić klientowi perspektywę spostrzegania, przeżyć tłumione dotychczas emocje, głównie parafrazy, diagnosta zachęca do doprecyzowywania
Przymierze w działaniu - najważniejszy czynnik skutecznej interwencji; współpraca diagnosta-klient, by osiągnąć wspólne cele. Klasyczna koncepcja - Bordin, rozwinęli ją Horvath i Grenberg. 3 elementy przymierza: a) uzgodnienie celów
b) wyznaczenie zadań
c) rozwój więzi
Aby zbudować dobre przymierze, należy (Hilsenroth i Cromer)
nawiązać empatyczny kontakt
współpracowac z klientem przy określaniu celów
dzielić się z klientem wynikami badań
bezpośrednia troska o relację
11.4.3.2. Świadomość różnorodności: kompetencja kulturowa Kompetentna kulturowo diagnoza - owoc świadomości różnorodności. Oprócz świadomości etycznej to fundamentalna kompetencja profesjonalna psychologa. To wiedza, umiejętności i podstawy niezbędne do psychologicznej pracy zosobami odmiennej rasy/pochodzeniu, ale także i orientacji seksualnej, niepełnosprawności,wartości itp. Sprawiedliwe praktyki diagnostyczne - jest wiele problemów związanych z diagnozą osob innokulturowych, należy znać panujące u nich normy. Problem to też kulturowa stronniczość, która przez wiele lat była akceptowana. Np. TAT dyskryminuje kobiety (jest o tym mowa wyżej) tablice dla kobiet bardziej wskazują na psychopatologię - mężczyźni uzyskiwali na nich też wyższe wyniki. MMPI - wyniki skal klinicznych wyższe dla mniejszości etnicznych


(…)

… inych kultur może być wątpliwa. Jednak tranfośc międzykulturowa na pewno ma ekstrawersja-introwersja, neurotyczność-psychotyczność, indywidualizm-kolektywizm.
Rozumienie innego - najważniejsze by zrozumieć człowieka żyjącego w innej kulturze
Constantine - badania konceptualizacji międzykulturowej. K. Kompetencja zerowa, gdy diagnosta ma tylko 1 pomysł na etiologię problemu i pomysł nie uwzględnia…
…). Duże znaczenie ma też samoświadomość diagnosty. Aby zrozumieć innego, trzeba znać siebie i umieć dostrzegać różnicę między sobą a 2 człowiekiem
Unikanie błędu minimalizacji kontekstu - czynniki odpowiedzialne za zachowania i problemy wyszukiwane w wewnętrznej strukturze i dynamice osobowości - to może doporwadzić do podstawowego błędu atrybucji (przecenianie stałych, wewnętrznych właściwości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz