Diagnoza kliniczna versus diagnoza statystyczna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 777
Wyświetleń: 5383
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagnoza kliniczna versus diagnoza statystyczna - omówienie - strona 1 Diagnoza kliniczna versus diagnoza statystyczna - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Diagnoza kliniczna versus diagnoza statystyczna
dwa sposoby opracowywania danych: tzw. mechaniczna predykcja i kliniczna ocena
pozorny kompromis - używanie mechanicznej predykcji tam gdzie od decyzji psychologa zależą losy czł., a w terapii stosowanie jakościowych orzeczeń i opinii klinicznych - bezsens!
Paul Meehl - przełomowa książka z 1954r - pierwszy zwrócił uwagę na niezgodność między faktycznym procesem myślowym klinicysty a przewidywaniem statystycznym, przedstawił 2 różne style bycia psychologiem;
opisał 2 sposoby dokonywania predykcji:
na podstawie obliczania prawdopodobieństwa przynależności do grupy odniesienia - sposób aktuarialny
metody statystyczne umożliwiają podejmowanie decyzji w sposób obiektywny, racjonalny, bezstronny, wyłącznie na podstawie jasnych, jawnych reguł, stosowane zawsze w ten sam sposób przy wykorzystaniu empirycznie utrwalonych zw. między danymi a przedmiotem zainteresowania
bazowanie na liniowym modelu integrowania inf., oparcie na danych pochodzących wyłącznie od os. bad.
system zmiennym zawsze przypisuje tę samą wagę, zmiennym nieistotnym - 0
dedukcyjny -kliniczy
podejmowanie decyzji na podst. przetwarzania inf. „w głowie” i ewentualnej dyskusji z innymi
niedoskonałość systemu poznawczego ludzi
odwoływanie do heurystyk - dostępności, reprezentatywności, zakotwiczenia i dostosowania
↑ warunki porównywania metod klinicznych i statystycznych: obie metody wykorzystują te same dane, analizy powinny być sprawdzane krzyżowo, aby uniknąć wariancji specyficznej dla określonego zbioru danych, a przewidywania dotyczyć powodzenia, recydywy, generalnej diagnozy
klasyfikacyjne przewidywania statystyczne są bardziej trafne niż predykcje bazujące na spec., klinicznych przesłankach (bad. Meehl, potwierdzenie przez Grove'a - algorytmiczne przewidywania trafniejsze od klinicznych w 33-47% badań, na odwrót 6-16%)
połączenie intuicji i statystyki = unicestwienie statystyki; w generowaniu hipotez czł. nie zastąpią żadne „wzory” - ale w przetwarzaniu danych z obserwacji „umysł” zawsze przegra
Tyszka - opis kompromitujących ekspertów porównań prognoz statystycznych i klinicznych; podobnie Goldberg - paradoks Goldberga - wzór lepiej przewidywał niż eksperci na których wynikach został oparty - eliminacja ind. okoliczności i jedn. dośw.(do poczytania str. 142-143)
R.Holt - oponent Meehl'a - w pracy klinicysty prognozowanie nie jest najważniejsze ani się na nim nie kończy, istotą jest rozumienie, którego nie da się zmechanizować; sensowne bad. jedn. musi się odwoływać do intuicji, subiektywnych ocen i sądów diagnosty; od celu zależy co jest lepsze - gdy celem jest poszukiwanie znaczeń -to umysł, a gdy diagnoza jest efektem przetwarzania danych ilościowych - to wzór; psychologowie dokonują przewidywań dla celów praktycznych i w tych celach diagnoza aktuarialna jest lepsza; ale gdy klinicysta chce zrozumieć pacjenta to metoda aktuarialna nie może zastąpić klinicznej


(…)

… (czy psychometryczny)
dane uzyskiwane podczas bad. psych. = dane predykcyjne
zach. pozatekstowe =dane kryterialne
ilościowe, psychometryczne dane predykcyjne - np. wyniki MMPI
ilościowe, niepsychometryczne dane predykcyjne - TAT
predykcyjne dane jakościowe -protokoły TAT - wszystkie te dane które spełniają wymogi skali nominalnej i/lub porządkowej
dane ilościowe - dane spełniające wymogi skal przedziałowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz