Badania jako interakcja społeczna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania jako interakcja społeczna - omówienie - strona 1 Badania jako interakcja społeczna - omówienie - strona 2 Badania jako interakcja społeczna - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

BADANIE JAKO INTERKCJA SPOŁECZNA
Kontekst badania - każde badanie jest niepowtarzalne i ma niepowtarzalne wyniki, ze względu na różne specyficzne okoliczności.
2.5.1. Społęczny kontekst badania Badanie to interakcje społeczna.
1. Spostrzeganie OB przez diagnostę. Formowanie się obrazu, pierwsze wrażenie, podobieństwo między diagnostą a ob - im większe, tym diagnosta lepiej ocenia ob. 2. Spostrzeganie badacza przez OB. Milgram - stopień szacuku ob do diagnosty. 3. Nieświadoma akomodacja. Otwieranie się OB - otwieranie się psychologa - istnieje współzależność. CAT - teoria akomodacji komunikacji (Giles). Akomodację można powiązac też z potrzebą aprobaty społecznej, statusem społecznym, potrzebą dominacji itp. Ludzie „dostrajają” się
do siebie. 4. Behawioralne potwierdzenie - przekonania badcza co do OB mogą wpłynąć na zachowanie OB.
Badania: Rosenberg, Rosenthal i in. dot. efektu eksperymentatora. Efekt podprogowego wymieniania sygnalów.
2.5.2. Badanie jako konwersacja. Mowa ma charakter performatywny, nie jest neutralnym środkiem przekazywanie informacji. Aspekt interakcyjny ma wpływ nawwet w wypadku metod kwestionariuszowych (ob szacują, czego chce dowiedzieć się diagnosta).
2.5.3. Społeczne skrypty badania psychologicznego Zachowanie ob zależy od ich właścwości i procedury badania oraz skrypty sytuacji badania. Skrypt - jak zachowywać się będąc uczestnikiem badania? Rapley - analiza wywiadu - wywiad to produkt umiejętnej interakcji społecznej o można w nim zidentyfikować różne sposoby prezentowania się sobie ludzi nawzajem jako poprawnych moralnie. Jego analiza transkryptu wywiadów dot. xzażywnaia narkotyków - badacz jedst otwarty, neutralny, nie narzuca tematu we wprowadzeniu, ułatwia badanemu wypowiedzenie się, Holstein i Gubrium - wywiad otwarty - „podążanie”za osobą badaną. To „romantyczne” postulaty. Wg nich wywiad powinien być oparty na równouprawnieniu diagnosty i ob, obie powinny mieć wpływ, sprzeciw wobec asymetrii kontroli. Rzeczywistośc jest jednak inna - badacz, chcąc osiągnąć cel, musi panować nad procedurą i badaniem. 2.5.4. SPOŁECZNE KONTSTRUOWANIE ZNACZEŃ PODCZAS BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO
Rozmowa to wspólne dzieło diagnosty i ob. Jednak wypowiedzi ob nie można uznać za obketywne, jego umysł zawiera proceduralny zapis doświadczenia i na tej podstawie produkuje deklaratywne ich opisy. Dane z wywiadu to tylko odzwierciedlenie sposobów mówienia o danych sprawach. Np. Ob / często konstruuje odp tak, aby być moralnie poprawnym. Analiza Rapleya - wynik wywiadu nie może być „prawdą” na temat przediotu, którego dotyczył wywiad, to raczej „sprawozdanie

(…)

… (podczas sesji i poza nią)
PYTANIA ZAMKNIĘTE - prośby do ob o podanie konkretnych danych, specyficznych informacji
PYTANIA OTWARTE - zachęcenie do wypowiedzi na jakiś temat albo prośba o wyjaśnienie jakieś kwestii
PARAFRAZA - odzwierciedlenie tego, co klient zakomunikował werbalnie bądź niewerbalnie. Powtórzenie treści wypowiedzi, odzwierciedlenie uczuć, odniesienie się do sygnałów niewerbalnych, podsumowanie…
…, rozpoznawanie intencji partnerów, adekwatne wyrażanie siebie. Mówiąc, ludzie przekazują nie tylk informację, ale też „emocje” - proszą, grożą - ten cały akt mowy to performatywny aspekt wypowiedzi (Austin). Profesjonalna kompetencja komunikacji:
1. Zgodność z wiedzą psychologiczną i standardami.
2. W celu jak najlepszego przeprowadzenia badania
3. Uwzględnienie specyfiki sytuacji i indywidualności OB. 11.4.1.2. Słuchanie
Rogers - aktywne słuchanie - czynne starania psychologa o to, by zrozumieć ob. Popularyzacja idei - Gordon. Takie słuchanie buduje relacje, jest oznaką szacunku. 11.4.1.3. Repertuar wypowiedzi należących do różnych kategorii
Hill - 9 podstawowych kategorii reakcji werbalnych psychologa
Wywiady angażujące - więcej informowania i pytań zamkniętych, mniej interpretacji, konfrontacji i ujawniania…
… lub osobistymi doświadczeniami
11.4.1.4. Konstruowanie parafraz, pytań, wypowiedzi ja. Parafraza - w j. Polskim nie powinna być tylko prostym powtórzeniem, by nie brzmiałą sztucznie. Warto by zawierała odzwierciedlenie, podsumowanie, klaryfikację. Poprawnie zbudowana kończy się prośbą do ob o potwierdzenie, czy diagnosta dobrze ją zrozumiał. Niestety, nie zawsze zgadzamy się z mężem ŹLE Martwi Panią…
… weekend?” - rzeczywiste zachowania ob, pytania o konkretne zdarzenia - przykład - wywiad poznawczy CI - Fisher i Geiselman
Wartość diagnostyczną mają obie odp - zależy co chcemy uzyskać. Pytania „upsychologicznione” - jakie emocje wywołują w tobie... - bardzo trudne dla ob. 11.4.2. Umiejętności techniczne diagnosty. 11.4.2.1. Konceptualizacja przypadku (opracowanie, sformułowanie) - jedno z głównych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz