Modele formalne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele formalne - omówienie - strona 1 Modele formalne - omówienie - strona 2 Modele formalne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

MODELE FORMALNE - WSPOMAGANIE DECYZJI DIAGNOSTYCZNYCH
Modele formalne - dotyczą konkretnego zagadnienia, oparte na teorii. Mają pomagać psychologom w podjęciu decyzji diagnostycznej. Jeden z pierwszych modeli formalnych, obok Meehla - model użyteczności decuzji diagnostycznych Cronbacha i Gleser. Oparty na teorii decyzji i sposowany m. In. w badaniach nad procedurami selekcji personelu. Plusy - kalkulacja zysków i kosztów zastosowanej procedury - nie tylko trafnośc i rzetelność, ale także pracochłonność i długotrwałe korzyści finansowe (dla firmy, która będzie zatrudniać). Dzięki temu - Assesment Center, mimo tego że zabiera dużop czasu i nie jest świetny psychometrycznie, w ostatecznym rozrachunku przynosi więcej korzyści. Formalne modele - także propozycje Meehla, Rodzaje modeli:
Statystyczny - np. Model McCellanda i Atkinsona - przewidywanie zachowań motywowanych badanymi przez nich potrzebami. Pierwowzór - równania Hilla opisujące zach zwierząt:
Tn=Mn x Pn x Inn
Tn - tendencja do działania w zgodzie z potrzebą Mn - siła potrzeby
Pn - spostrzegane prawdop. Realizacji potrzeby
INn - subiektywna wartość realizacji potrzeby. Wzór odnoszący się do konkretnego motywu: Ts= Ms x Ps x Ins
Akturialny: VRAG (Rice i Harris)- przewodnik do oceny ryzyka przemocy - przewidywanie ewentualnego ponownego sprawstwa u skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy. Pozycje testu są wslaźnikami empirycznymi. Zestawienie danych różnego rodzaju: akta więzienne, informacje od samego skazanego, o jego przeszłości, inne badania psychologiczne, np. Lekarskie. Wskaźniki zarówno proste (pojedyńcze pytanie) jak i złożone (zestaw pytań/kryteriów diagnostycznych). Na podstawie analizy regresji danych od dużej wyjściowej próby poszczególnym wskaźnikom VRAG nadano wagi, odpowiednie do tego jaki jest ich związek z zaobserwowanym epirycznie powodem do przestępstwa. Narzędzie trafne, o większej trafności prognostycznej niż przewidywano. Konkretne typy przemocy: SORAG - seksualna, ODARA - przemoc mężczyzn wobec żon
Efektywność tych narzędzi mierzona krzywą ROC
Instrument aktuarialny wspomagający decyzję o rodzaju psychoterapii - Lutz i współpracownicy. 1. ustalenie empirycznych prototypowych profili pacjentów terapii poznawczo/behawioralnej lub interpersonalnej 2. prognozowanie postępów w terapii obu rodzajów u osób przyjmowanych na terapię. W rezultacie homogeniczny zbiór profili pacjentów - przewidywania dotyczące terapii. Decyzje kliniczne są także wspomagane przez różne modele, nawet nieklasyczne -np. Modelowanie za pomoca sieci neuronalnych. 2,.4.2. MODELE PROCESU
Modele formalne - specyficzne, bardziej ogólne - proces diagnozowania jako całości postępowania diagnosty


(…)

… Takie modele - algorytmy lub schematy.
2.4.2.1. Model Maloneya i Warda
7 faz wnioskowania diagnostycznego (diagnoza mechaniczna)
Budowanie wyjściowego zbioru danych. Diagnosta poznaje problem diagnostycnzy, patrzy w dokumentację, rozmawia z klientem - zbiór danych przy pomocy obserwacji, wywiadu itp. Diagnosta wyprowadza pierwsze wnioski. Staną się one przesłankami budowanych następnie hipotez. Kolejny krok
… - wszystko, co przed włąściwym badaniem, cały „bagaż”, z którym wchodzą w relację psycholog i ob. Oczekiwania dot. diagnozy. PROTODIAGNOZA.
Etap badania - sformułowanie problemu diagnostycznego w terminologii psychologicznej. Psycholog zbiera info w kontakcie z uczestnikiem badania poprzez różne techniki diagnostyczne ale także poprzez np. Rozmowę z rodziną ob, dokumentację itp.Analiza danych - stawianie i weryfikacja hipotez…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz