Klienci korporacyjni - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klienci korporacyjni - wykład - strona 1 Klienci korporacyjni - wykład - strona 2 Klienci korporacyjni - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Klienci korporacyjni Bank Pekao S.A. posiada w swej ofercie rachunek bieżący w złotych i walutach wymienialnych dla: podmiotów krajowych tj. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, organizacji społecznych organizacji społecznych, politycznych, wyznaniowych, fundacji, stowarzyszeń i  innych organizacji, które w rozumieniu przepisów dewizowych są rezydentami lub w zakresie prowadzonej działalności traktowane są jak rezydenci, podmiotów zagranicznych tj. osób prawnych i nie posiadających osobowości prawnej jednostek organizacyjnych, które w rozumieniu przepisów dewizowych są nierezydentami. Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych lub w walutach wymienialnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych.
W celu zawarcia umowy o prowadzenie rachunku, przyszły posiadacz rachunku powinien złożyć w oddziale:
a) jeśli jest podmiotem krajowym
wniosek o otwarcie rachunku; dokumenty, na podstawie których prowadzi działalność - np. aktualny odpis z rejestru handlowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub oświadczenie o podjęciu działalności, zawiadomienie o nadaniu numeru REGON; zaświadczenie z urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP; inne dokumenty, jeśli będą niezbędne do zawarcia umowy - np. koncesja. b) jeśli jest podmiotem zagranicznym
wniosek o otwarcie rachunku; aktualny odpis z rejestru firm handlowych lub inny dokument urzędowy, zawierający podstawowe dane o podmiocie zagranicznym, uwierzytelniony przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną; opinię banku zagranicznego prowadzącego rachunek podmiotu zagranicznego; inne dokumenty, jeśli będą niezbędne do zawarcia umowy. W ramach jednego numeru umowy mogą być prowadzone różne rodzaje rachunków:
rachunek bieżący w złotych dla podmiotów krajowych i zagranicznych, na który wpłaty oraz wypłaty mogą być dokonywane w złotych i w walutach; rachunek bieżący w walutach wymienialnych dla podmiotów krajowych, na który wpłaty mogą być dokonywane w walutach, a wypłaty w walutach lub w złotych; rachunek pomocniczy w złotych - tylko dla podmiotów krajowych - służący do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych w innych oddziałach Banku lub w innych bankach niż oddział Banku prowadzący rachunek bieżący; rachunek "C" w walutach wymienialnych dla podmiotów zagranicznych - na który wpłaty są możliwe w walutach wymienialnych (z tytułów, z których możliwy jest transfer za granicę), a wypłaty mogą być dokonywane w walutach lub złotych; rachunek zastrzeżony dla podmiotów krajowych prowadzony w walutach wymienialnych jako rachunek nieoprocentowany płatny na żądanie - wpłaty są przyjmowane od nierezydentów w walutach (z tytułów, z których możliwy jest transfer za granicę), a posiadacz dysponuje tymi środkami na rzecz i w imieniu nierezydenta zgodnie z wydanym przez niego upoważnieniem;

(…)

… zł, w innych bankach - min. 3,50 zł,
korzystanie z usługi Pekao24 - bez opłat.
Klientom korporacyjnym z zakresu firm średnich i dużych bank Pekao S.A. oferuje następujące karty płatnicze:
Visa Business,
Visa Business Lider,
MasterCard Business,
Złota Visa Business,
Złota MasterCard Business,
MasterCard Preludium.
Karty Visa Business i MasterCard Business
Są to karty płatnicze z odroczonym terminem płatności wydawane…
… mogą korzystać z usługi telefonicznej Teleserwis Business i za jej pomocą:
uzyskać informacje o aktualnym stanie sald rachunków o charakterze bieżącym, uzyskać informacje o limitach kart płatniczych, otrzymać za pośrednictwem faksu informacje o saldach rachunków oraz tabelę kursów walut, uzyskać przez całą dobę informacje o produktach i usługach Banku Pekao S.A.
W oddziałach Banku pracujących w nowym systemie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz