Karty płatnicze w obsłudze detalicznej banku - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Karty płatnicze w obsłudze detalicznej banku - wykład - strona 1 Karty płatnicze w obsłudze detalicznej banku - wykład - strona 2 Karty płatnicze w obsłudze detalicznej banku - wykład - strona 3

Fragment notatki:

KARTY PŁATNICZE W OBSŁUDZE DETALICZNEJ BANKU PEKAO S.A.
Charakterystyka banku Pekao S.A. Siedemdziesiąt pięć lat to nie wiek. Są banki starsze. Są większe. Natomiast żaden polski bank nie pokonał tylu przeciwności, nie ma historii równie dramatycznej. Bank Pekao S.A. został powołany do istnienia w 1929 roku i od początku jego działalność była nierozerwalnie związana z zapewnieniem opieki finansowej wielomilionowej rzeszy Polaków w kraju i polskim emigrantom w Ameryce i Francji. Mimo wielu problemów wojennej rzeczywistości Bank Polska Kasa Opieki S.A. przetrwał okres okupacji bez większego uszczerbku w substancji majątkowej, a co najważniejsze utrzymał zaufanie klientów i dobrą reputację wśród emigracji. Po wojnie pojawiły się przed Bankiem trudności związane ze zmianą ustroju politycznego w Polsce. Po wprowadzonej w 1948 roku reformie systemu bankowego zaistniała groźba jego likwidacji. Pojawiła się koncepcja przejęcia jego akcji przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., a potem ich fuzji. Bank uratowały placówki zagraniczne, bowiem zaczęto się obawiać, że fuzja z Bankiem Handlowym spowoduje cofnięcie jego oddziałom licencji na działalność za granicą. Na przeszło ćwierć wieku Bank Pekao S.A. został zdegradowany do roli centrali handlu zagranicznego, sprzedającej towary konsumpcyjne. Od roku 1974 Bank podjął nową działalność - prowadzenie rachunków walutowych dla ludności, co umożliwiły zmiany w przepisach dewizowych. Na początku lat osiemdziesiątych Bank rozpoczął obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, kredytowania i rozliczania transakcji handlu zagranicznego oraz gwarancji bankowych, pozostając bankiem dewizowym dla ludności. Po wprowadzeniu, na początku lat dziewięćdziesiątych, reform gospodarczych Bank szybko podjął działania pozwalające na funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej. Z banku dewizowego przekształcił się w jeden z największych polskich banków uniwersalnych o pełnym zakresie działania. Mocna pozycja Banku Pekao S.A. w polskim sektorze bankowym stała się podstawą utworzenia w 1996 roku największej grupy bankowej - Grupy Pekao S.A. 16 września 1996 roku, w Ministerstwie Finansów w Warszawie, w obecności ówczesnego wicepremiera Grzegorza Kołodki i prezes NBP Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezesi czterech konsolidowanych banków: Polskiej Kasy Opieki S.A., Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. w Łodzi, Pomorskiego Banku Kredytowego S.A. w Szczecinie i Banku Depozytowo-Kredytowego S.A. w Lublinie - podpisali pierwszą w Polsce umowę o zawiązaniu grupy bankowej. Trzy banki, które znalazły się w grupie oprócz Pekao S.A., to banki regionalne o wiodącej pozycji w swoim regionie działania.
Obecnie wokół Pekao S.A. funkcjonuje grupa kapitałowa, którą tworzą specjalistyczne jednostki uzupełniające ofertę Banku o swoje produkty i usługi dostępne w całej sieci placówek Banku. Od końca czerwca 1998 roku Bank jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Umowa o sprzedaży 52,09 % kapitału akcyjnego Banku Pekao S.A. inwestorowi strategicznemu - konsorcjum UniCredito Italiano i Allianz AG, podpisana w 1999 roku, to największa transakcja w historii polskiej prywatyzacji.


(…)

… o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
organizowanie i świadczenie usług finansowych w zakresie leasingu i faktoringu,
pośrednictwo w zbywaniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,
świadczenie usług w zakresie transportu wartości,
prowadzenie rachunków papierów…
… operacji finansowych,
wykonywanie czynności powierniczych,
wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
prowadzenie kasy mieszkaniowej,
świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
zaciąganie zobowiązań…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz