Rozliczenia transakcji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozliczenia transakcji - wykład - strona 1 Rozliczenia transakcji - wykład - strona 2 Rozliczenia transakcji - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Rozliczenia transakcji 3.2.1. Rozliczenia w systemie EFTPOS Skrót EFTPOS oznacza elektroniczny transfer funduszy (płatności) w punkcie sprzedaży. Jest to nazwa zwyczajowa, wprowadzona przez bankowców, która utrwaliła się w fachowych publikacjach naukowych. Pojęcie „system EFTPOS” jest używane nie w odniesieniu do jednego, konkretnego elektronicznego systemu transferowego, lecz służy do opisania szerokiej gamy elektronicznych systemów rozliczeń bezgotówkowych przeprowadzanych bezpośrednio w punkcie sprzedaży dla płatności dokonywanych za pomocą plastikowych kart magnetycznych . System EFTPOS charakteryzuje się pewnymi określonymi elementami, do których należą: identyfikacja, autoryzacja i przekaz informacji, połączone zespołem procedur. Identyfikacja dotyczy jednego z podmiotów systemu, mianowicie posiadacza karty. Może być dokonana w sposób elektroniczny przez weryfikację PIN lub przez wizualną kontrolę wzoru podpisu na rewersie karty. Autoryzacja ma na celu zapobieganie potencjalnym stratom, wynikającym z takich czynników jak nadużycia, powstawanie długów itp. Może być przeprowadzona elektronicznie w systemie bezpośredniego połączenia on-line z punktem obsługi finansowej systemu.
Najważniejszym elementem jest jednak transmisja informacji. Odbywa się ona za pomocą specjalnego terminalu komputerowego wyposażonego w czytnik kart, połączonego z komputerem spełniającym rolę serwera, a znajdującym się w punkcie sprzedaży włączonym w system. Niektóre terminale nie posiadają czytników, wówczas dane identyfikacyjne są wprowadzane w sposób manualny za pomocą panelu numerycznego przez pracownika punktu sprzedaży. W przypadku, gdy mamy do czynienia z terminalami wyposażonymi w czytniki pasków magnetycznych, dane wprowadzane są automatycznie.
Dane o płatności w systemie EFTPOS mogą zostać bezpośrednio, pojedynczo transmitowane do wystawcy karty lub zbiorczo np. na koniec dnia obrachunkowego. Wystawiane są wówczas klasyczne rachunki obciążeniowe, które klient musi podpisać lub zwykłe rachunki kasowe. Transmisja danych o transakcji dokonywana jest jednak w sposób elektroniczny.
Wprowadzenie systemów EFTPOS niesie wiele korzyści. Do najważniejszych należy zaliczyć zmniejszenie obciążenia punktów kasowych. Dla placówek realizujących płatności w systemie EFTPOS przy pomocy kart magnetycznych jest to korzystne ze względu na szybkie obciążenie rachunku klienta i uznanie rachunku sprzedawcy. Wdrażanie tych systemów pociąga jednak za sobą znaczne koszty finansowe, dlatego mają one rację bytu w krajach wysoko uprzemysłowionych o wysokiej kulturze technicznej i dobrze rozwiniętym rynku kart płatniczych.
3.2.2. Rozliczenia w oparciu o metodę klasyczną Przy dokonywaniu płatności za pomocą karty w punktach akceptujących karty, a nie wyposażonych w terminale EFTPOS dochodzi do rozliczenia transakcji w sposób konwencjonalny. Przyjęcie zapłaty kartą w tym systemie jest niezwykle proste. Wystarczy bowiem upewnić się, że karta nie jest sfałszowana (posiada odpowiedni hologram, pasek z podpisem posiadacza karty) i czy nie minął termin jej ważności. Następnie należy sprawdzić, czy numer karty nie znajduje się na tzw. „stop-liście”. Jest to lista, na której znajdują się numery kart zastrzeżonych, tj. kart skradzionych lub zgubionych, bądź kart których posiadacze nie dysponują odpowiednimi środkami pieniężnymi, aby obciążyć ich rachunek bankowy.


(…)

… odpowiedni rachunek posiadacza karty,
w przypadku karty debetowej istnieje odpowiednie saldo rachunku pozwalające na spłacenie dokonanej transakcji,
w przypadku kart pozostałych typów istnieje dostępny limit kredytowy dla karty,
karta nie znajduje się na wykazie kart wycofanych z obiegu,
posiadacz karty ma prawo do dokonania transakcji.
Autoryzacja transakcji jest niezwykle istotnym elementem związanym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz