Filozofia - strona 4

Krytycyzm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1379

Krytycyzm. Kant urodził się w Królewcu. Po studiach rozpoczął karierę naukową na uniwersytecie. Został profesorem, następnie dziekanem i rektorem. Był kawalerem, całe jego życie było bardzo uregulowane i uporządkowane, każdy dzień taki sam jak poprzedni. Oprócz koncepcji filozoficznej stworzył te...

Platon - Teoria bytu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1617

PLATON (427 -347 p.n.e.) pochodził z bogatego wpływowego rodu (ojciec z rodu królów ateńskich a matka z rodu, z którego pochodził Solon) był uczniem Sokratesa, po jego śmierci wyruszył z Aten, lubił podróżować, był w Egipcie, najstarsze wzmianki o Atlantydzie pochodzą właśnie od niego. Załozył szko...

Późniejsze szkoły filozoficzne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1113

Późniejsze szkoły filozoficzne odwoływały się do Sokratesa, Platona lub Arystotelesa. Poszukiwano szczęścia mimo działalności państwa. Wcześniej mieszkańcy utożsamiali się z państwem. Po Arystotelesie zaistniał nowy typ państwa - Aleksander Wielki stworzył imperium wykraczające poza wyobraźnię mi...

Pozytywizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1589

Pozytywizm. Pierwszy pozytywizm był dziełem Augusta Comte'a . Comte (1798-1857) nie skończył studiów filozoficznych lecz politechnikę. Wprowadził on do filozofii radykalne zmiany. Zaproponował podział historii ludzkości odzwierciedlający postęp w sposobie interpretowania i badania świata. Podziel...

Renesans - Teoria idoli

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1302

Renesans. Epoka ta zmienia punkt widzenia człowieka na świat i Boga, nie stworzyła natomiast spójnego systemu filozoficznego. Filozofia odrodzenia była: antyteocentryczna - człowiek i przyroda antydogmatyczna - poszukiwała nowych metod poszukiwania prawdy (metodologia) antyracjonalistyczna - opi...

Sofiści, Sokrates

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1337

Zwrot w filozofii - zainteresowanie człowiekiem - Sofiści, Sokrates. Sofiści działali w Grecji lądowej (okres rozkwitu Aten) i początkowo uważani byli za wędrownych nauczycieli, którzy nauczali przemawiania, prowadzenia dyskusji, dowodzenia twie...

Etyka - Antropologia filozoficzna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1267

1.Co to jest atomizm ? Twórca atomizmu był Demokryt, pochodził z Abdery i chciał pogodzić stanowiska Parmenidesa i Heraklita. Według niego elementem bytu są atomy. Wszystko składa się z atomów, które są niezniszczalne, są to cząstki materialne, k...

Koło Wiedenskie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1337

KOŁO WIEDEŃSKIE W 1922 roku na Uniwersytecie Wiedeńskim katedrę filozofii nauk indukcyjnych objął Moritz Schlick. Skupił on wokół siebie reprezentantów różnych nauk szczegółowych zainteresowanych problemami

Ideał państwa i prawa według Platona

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2597

Ideał państwa i prawa według Platona podłoże historyczne i filozoficzne oraz próba oceny z perspektywy współczesnej. Grecja okresu klasycznego obejmującego VI, IV wiek przed narodzeniem Chrystusa to czas potęgi i dobrobytu. Zmieniające się stosu...

Filozofia - Edward Jeliński

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Edward Jeliński
 • Filozofia
Pobrań: 2156
Wyświetleń: 4844

3. FILOZOFIA, A NAUKA. ISTOTA NAUK HUMANISTYCZNYCH I PRZYRODNICZYCH Filozofia w dziejach często utożsamiana jest z samą wiedzą, nauką. W tym znaczeniu spotykamy ten wyraz u Sokratesa, Platona, Arystotelesa. Arystoteles twierdzi, że filozofia oznacza różne nauki : geometrię, astronomię, his...