Filozofia - strona 5

Podstawowe informacje - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Filozofia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1113

Wykład 1 Literatura: „ Zarys Filozofii” - Adam Węgrzecki „ Historia Filozofii” - Tatarkiewicz „ Filozofowie o godnym życiu” - Bukowski A priori - coś, co niezależne od doświadczenia, taki charakter mają myśli A postori - zależne od doświadczenia Filozofia - ( sofija - mądrość ; filein - kochać, ...

Sokrates, Platon, Arystoteles, św. Tomasz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Filozofia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1449

Wykład 3    Sokrates   Należał do grupy  sofistów  ( sofia  –  mądrość ) ( sofiści = nauczyciele mądrości ). Sofiści  nauczali młodych Ateńczyków retoryki i  erystyki  (sztuka prowadzenia sporów,  prowadzenia  dyskusji tak aby się wygrało. Sofiści byli  relatywistami  – twierdzili, iż nie ma pows...

Rodzaje nauk, dedukcja, indukcja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Filozofia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2688

.                  Wykład 10    Dedukcja  – dedukcyjny sposób uprawiania nauk. Klasyczny podział nauk, ze względu na dopuszczalne w nich  przesłanki (wg Kazimierza Ajdukiewicza)     3 rodzaje nauk:   I. nauki aprioryczne  (odgórne, rozumowe, nie bazujące na doświadczeniu) – te, które nam dyktuje ...

Wstęp do filozofii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Marta Baranowska
 • Filozofia
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2387

Filozofia - (fileo, filein, filia - miłować; sofia - mądrość) jeden z 3 podstawowych filarów europejskiej kultury (filozofia greków, prawo rzymskie, religia judeochrześcijańska); rozprzestrzeniona w całym basenie morza śródziemnego, usamodzielnia się w czasach nowożytnych, z natury nie jest przeciw...

Moc wiążąca prawa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819

Moc wiążąca prawa podobnie jak pojęcie prawa tak i moc wiążąca jest pojęciem wielowymiarowym - można mówić o różnych rodzajach mocy wiążącej Podstawy obowiązywalności prawa w społeczeństwie - obowiązywanie realne jeśli prawo rozumiemy jako część rzeczywistości społecznej to objawia się ono w ten ...

Natura rzeczy i sprawiedliwość

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 525

Natura rzeczy pojęcie to oznacza drogę poznania skierowaną nie na idee, lecz wychodzącą od danej rzeczy i kierujące się jej miarą. Podobnie w myśleniu prawniczym - to dążenie, aby znaleźć zasady prawne wynikające z natury rzeczy tzn. z natury relacji życiowych w jakie wchodzi człowiek - próbowano j...

Prawo a wartość

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 735

Prawo a wartość każdy kto tworzy prawo i prawo stosuje musi się kierować wartościami, gdyż każde ludzkie dążenie i działanie jest zależne od wartości nie można stanowić prawa i stosować go bez odniesienia do wartości, które są motywem ludzkiego działania i nadają mu kierunek konieczne jest też po...

Rodzaje teorii

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

Rodzaje teorii w aspekcie historycznym - pokazują rozwój myśli prawa naturalnego i w jaki sposób prawo naturalne ukształtowało sobie drogę w aspekcie filozoficznym - ukazane są różne wyrazy i pojęcia na temat idei prawa naturalnego i próby jego interpretacji jako prawa słusznego poszczególne teori...

Słuszność i celowość prawa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1645

Słuszność w prawie słuszność jest terminem wieloznacznym, ale na terenie prawa ma do spełnienia konieczną funkcję słuszność nie wprowadza do prawa elementów pozaprawnych np. pobłażliwości, życzliwości tendencja łagodzenia dotyczy bowiem tylko skostniałych norm prawa, ale nie oznacza ona wcale pob...

Synteza prawa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

SYNTEZA PRAWA Prawo w porządku bytu świata wyróżnić możemy 4 warstwy bytów w porządku świata byty stanowiące świat ciał martwych - materia nieożywiona, która jest porządkowana wg praw materii byty natury organicznej - istoty żywe, kierujące się prawami materii ożywionej byty sfery psyche - zwier...