Rodzaje nauk, dedukcja, indukcja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2933
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje nauk, dedukcja, indukcja - strona 1 Rodzaje nauk, dedukcja, indukcja - strona 2 Rodzaje nauk, dedukcja, indukcja - strona 3

Fragment notatki:


.                  Wykład 10    Dedukcja  – dedukcyjny sposób uprawiania nauk. Klasyczny podział nauk, ze względu na dopuszczalne w nich  przesłanki (wg Kazimierza Ajdukiewicza)     3 rodzaje nauk:   I. nauki aprioryczne  (odgórne, rozumowe, nie bazujące na doświadczeniu) – te, które nam dyktuje rozum: logika,  matematyka – ostatecznymi przesłankami są twierdzenia aprioryczne    II. nauki empiryczne  – ostatecznymi przesłankami są twierdzenia aprioryczne oraz empiryczne. Twierdzenia  empiryczne – twierdzenia oparte na doświadczeniu, wywodzone z doświadczenia, np. chemia, biologia,  towaroznawstwo.    III. nauki humanistyczne  – ostatecznymi przesłankami są twierdzenia aprioryczne, twierdzenia empiryczne, ale  dowodzą jako wyróżnik twierdzenia humanistyczne – oparte na rozumieniu wypowiedzi – twierdzenia, w których  musimy zrozumieć, zinterpretować coś.     Każdą naukę da się zredukować do ostatecznych przesłanek, z których wszystko wynika, a one nie wynikają z  niczego.     nauki aprioryczne –  dedukcja   nauki empiryczne, humanistyczne -  indukcja     dedukcja  – rozumowanie od ogółu do szczegółu, od twierdzeń ogólnych do twierdzeń bardziej szczegółowych    indukcja  – rozumowanie od szczegółu do ogółu, z dołu do góry, od twierdzeń szczegółowych do bardziej ogólnych    W dedukcji zaczynamy od aksjomatów, a w indukcji od analizy jak największej ilości przypadków. W dedukcji  mamy wiedzę pewną – „2 proste równoległe nie mają punktów wspólnych.”    Dedukcja  – dedukowanie, wywodzenie    Schemat nauki dedukcyjnej                    BA    RO       RD  PP    PP  PP  PP      t  t    t  t    t    t    t  t    d  d  d  d    d  t  d  t    d              - grubość – nieprzenikalność systemu – to, co jest w środku nie jest pod wpływem z zewnątrz - system jest  nieprzenikalny przez  rzeczywistość zewnętrzną – empirycznie się go nie obali, choćby człowiek nie wiem jak się  natrudził empirycznie, to się ich nie obali.    5 elementów nauki dedukcyjnej:    1.   aksjomaty  – BA – baza aksjomatyczna – cała dana nauka dedukcyjna jest zawarta w aksjomatach      1  2.   pojęcie pierwotne (terminy pierwotne)  - PP – to samo w świecie pojęć co aksjomaty w świecie twierdzeń –  pojęcie przyjmowane w świecie definicji, np. punkt    3.   twierdzenia  – t – zdania udowadniające, wywodzące się z twierdzeń wcześniej udowodnionych i z tego względu,  że są coraz niżej to się dzieli je na  pierwotne  (ważniejsze) i  wtórne  (mniej ważne) – twierdzenia pierwotne –  dotyczące trójkątów, 4-kątów, 5-kątów, a twierdzenia wtórne – twierdzenia dotyczące np. 128-kąta (twierdzeń o  

(…)

…. Dla pragmatyzmu jest bardzo ważny dynamizm, aktywność.
7
Główną różnicą jest żądza wiary. (między pragmatyzmem a pozytywizmem (?)
Czyste doświadczenie – doświadczenie nie skażonego żadnymi uprzedzeniami, tradycją, opinią autorytetów, ale tak
samo jak może być czyste doświadczenie przedmiotów tak samo nie możemy wykluczyć, że człowiek ma czyste
doświadczenie Boga. W człowieku jest żądza wiary. Doświadczenie religijne jest absolutne. Nie można, ani
udowodnić, że ktoś miał doświadczenie religijne, ani że ktoś nie miał, ale z tego że się nie da udowodnić, nie
wynika, że nie ma takich doświadczeń.
Wykład 13
Koncepcja Henryka Bergsona – filozofia Bergsona – bergsonizm (filozofia życia)
antypozytywiści
Fenomenologia – Edmund Husser, Roman Ingarden, Maks Scheler, Edyta Stein
Filozofie te są subiektywistyczne…
… jak może być czyste doświadczenie przedmiotów tak samo nie możemy wykluczyć, że człowiek ma czyste
doświadczenie Boga. W człowieku jest żądza wiary. Doświadczenie religijne jest absolutne. Nie można, ani
udowodnić, że ktoś miał doświadczenie religijne, ani że ktoś nie miał, ale z tego że się nie da udowodnić, nie
wynika, że nie ma takich doświadczeń.
Wykład 13
Koncepcja Henryka Bergsona – filozofia Bergsona…
… to jest puste. Tylko to, co ma konsekwencje praktyczne nadaje się na pojęcie
filozoficzne. Stąd właśnie bierze się utalitarystyczno- pragmatyczna koncepcja prawdy – prawda jest to co przynosi
korzyść.
William James zajmuje się strumieniem świadomości. Zaczyna się w filozofii wielka krytyka ujęć psychiki ludzkiej.
Do ich czasów dominowała psychologia asocjanistyczna (?)(skojarzeniowa), gdzie traktowało się ludzką
świadomość, jako zbiór elementów (atomów), które wchodzą ze sobą w reakcje i na tej podstawie nam się wszystko
kojarzy. Natomiast James twierdzi, że świadomość ma charakter dynamiczny, że można ją przyrównać do
strumienia. Ten strumień świadomości powoduje, że człowiek nieustannie się zmienia i zmieniając się wewnętrznie,
psychicznie, odbiera rzeczywistość zewnętrzną, która jest zmienna…
… reguły prawa krępują. Bergson
wywiera duży wpływ na egzystencjalizm, personalizm, trochę też na fenomenologię.
Franz Brentano – koncepcja intencjonalności świadomości
Kazimierz Twardowski – koncepcja aktów świadomości – świadomość jest dana w pewnych aktach. Akty
świadomości skierowane są ku przedmiotowi, wypełnione są intencją, akty świadomości zawsze dążą do czegoś.
Jeżeli akt świadomości jest pusty…
…, że niektórzy go nie przyjmą.
Fałszem rozporządzalności jest samobójstwo – życie można oddać w skrajnych warunkach, ale ofiary nie
złożonej samemu sobie, lecz na ofiarę innych ludziom.
Wykład 14
Personalizm – teistyczna wersja egzystencjalizmu – filozofia osoby (ludzkiej i boskiej) – Bóg – najwyższa,
najdoskonalsza osoba, Bóg nie podlega ograniczeniom, człowiek – podlega ograniczeniom cielesnym. Człowiek to:
1…
… się
spotykam tylko w spotkaniu mistycznym, więc muszę umieć odkrywać to dobro w Drugim – widzę, że ono przez
niego prześwieca, jako istnienie obiektywne. Trzeba zrzucić maski, zasłony, trzeba realizować dialog z Drugim.
Psychoanaliza humanistyczna – XX w. Freud, Erich Fromm – idzie o rozważania nad naturą ludzką – dla
psychoanalityków człowiek jest bardzo specyficznym bytem, do tego stopnia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz