Filozofia - pytania na kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4452
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia - pytania na kolokwium - strona 1

Fragment notatki:

Pytania z filozofii - notatka bez odpowiedzi. Pytania w notatce są to zagadnienia z pierwszego semestru kursu podstawowego filozofii. Notatka zawiera takie pytania z filozofii jak m.in.: Lock a Platon ? źródła ludzkiego poznania, spór o przyczyny rozwoju świata, dlaczego aksjomaty muszą być niezależne, nieklasyczne koncepcje prawdy, filozofia u neopozytywistów, pojęcie ontologii, zasady w systemie dedukcyjnym, udowodnić, że personalizm wywodzi się z egzystencjalizmu źródła poznania w metodologii, filozofia chrześcijańska, spór o celowy ustrój świata, eksperyment naukowy,
fazy pozytywizmu, św. Tomasz i św. Augustyn
twierdzenia i definicje, indukcja u Bergsona
filozofia Jana Pawła II, charakter wiedzy dedukcyjnej, osoba w personalizmie, hipoteza pomocnicza, granice poznania, konflikt u egzystencjalistów (ateistyczny, teistyczny), spór o naturę bytu, co to jest dowód, miłość w filozofii współczesnej, panteizm, czy istnieją reguły w indukcji, pragmatyzm, dziedziny filozofii i kilkadziesiąt innych pytań.

Pytania z filozofii:
dlaczego aksjomaty muszą być niezależne
nieklasyczne koncepcje prawdy
filozofia u neopozytywistów
pojęcie ontologii
zasady w systemie dedukcyjnym
udowodnić, że personalizm wywodzi się z egzystencjalizmu
źródła poznania w metodologii
charakter wiedzy dedukcyjnej
osoba w personalizmie
hipoteza pomocnicza
granice poznania
konflikt u egzystencjalistów (ateistyczny, teistyczny)
spór o naturę bytu
co to jest dowód
miłość w filozofii współczesnej
panteizm
czy istnieją reguły w indukcji
pragmatyzm
dziedziny filozofii
Lock a Platon - źródła ludzkiego poznania
spór o przyczyny rozwoju świata
filozofia chrześcijańska
spór o celowy ustrój świata
eksperyment naukowy
fazy pozytywizmu
św. Tomasz i św. Augustyn
twierdzenia i definicje
indukcja u Bergsona
filozofia Jana Pawła II
elementy dedukcji
klasyczna koncepcja
czy istnieją reguły indukcji
personalizm jako teistyczna forma egzystencjalizmu
determinizm i indeterminizm
pomiar
4 zasady ontologii
cechy dedukcji
charakter wiedzy indukcyjnej
dlaczego nie można udowodnić indukcji
trójfazowy proces poznania u J. Kanta
strumień świadomości ........................ pragmatyzm
metodologiczne aspekty poznania
różnice między dedukcją a indukcją
metoda pragmatyczna
drogi rozwoju wiedzy
Uczuciowe??? (Iluseria???)
zdanie spostrzeżeniowe
idealizm obiektywny
weryfikacja a dowodzenie
psychoanaliza........
źródło poznania wiedzy od strony psychologicznej (natywizm, ........)
granice poznania
człowiek w egzystencjaliźmie
przewrót kopernikowski
świat ekacki??? i heraklitejski
miłość i nienawiść u filozofów współczesnych
byt u Arystotelesa i Platona
baza empiryczna nauk indukcyjnych
wolność u egzystencjalistów
neopozytywizm
metodologiczne aspekty poznania
nurt sceptyczno - krytyczny
substancja i jej cechy
redukcja ejdetyczna i transcendentalna, regres w nieskończoność
aksjomaty i pojecia pierwotne
idealizm obiektywny u Platona
podział nauk wg Comtea
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz