Filozofia - zagadnienia - nurt heraklitejski i parmenidejski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3129
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia - zagadnienia - nurt heraklitejski i parmenidejski  - strona 1

Fragment notatki:

in.: nurt heraklitejski i parmenidejski, podobieństwa św. Augustyn, idea u Platona i u Locka, następcy Platona, epistemologia, koncepcja prawdy, filozoficzna sylwetka Sokratesa, koncepcja bytu Arystotelesa i chyba Platona, św. Tomasz jako przedstawiciel arystotelizmu.

1.nurt heraklitejski i parmenidejski
2.podobieństwa św. Augustyn (niestety drugiego filozofa nie mam
zapisanego)
3.idea u Platona i u Locka
4.następcy Platona
5.epistemologia, koncepcja prawdy
6.filozoficzna sylwetka Sokratesa
7.koncepcja bytu Arystotelesa i chyba Platona
8.św. Tomasz jako przedstawiciel arystotelizmu
1.baza empiryczna nauk indukcyjnych 2.spór o rozwój świata 3.materia wg spirytualistów 4.ontologia i jej pojęcia 5.nurt heraklitejski a nurt parmenidejski 6.podział egzystencjonalizmu 7.sofokles (sokrates czy coś o sofistach) -pytanie mało mi znane :P 8.nurt sceptyczno-krytyczny (przedstawiciele) 9.trójfazowy proces poznania u Kanta 10.pojęcie prawdy -nieklasyczne
1. Co oznacza słowo filozofia. 2. Co różni poglądy Arystotelesa od Platona. 3. Uniwersalia wg św. Tomasza z Akwinu. 4. Jak rozumieją psychikę materialiści. 5. Na czym polega agnostycyzm. 6. Schemat nauki dedukcyjnej. 7. Klasyczna koncepcja prawdy. 8. Dwie wersje panteizmu- Stoicy i Spinoza. 9. Koncepcja filozofii wg neopozytywistów. 10. Wolność samotnego człowieka w egzystencjonaliźmie.
Z czego powstała filozofia 2. Dwie metody dyskusji wobec Sokratesa 3. Metafora jaskini u Platona 4. Dwa rodzaje dualizmu metafizycznego 5. Arystotelizm schrystianizowany przez Św. Tomasza 6. Trójstopniowy system poznania wg. Kanta 7. Irracjonalizm 8. Co to są aksjomaty, a co twierdzenia 9. Trzy stadia pozytywizmu 10. Co łączy koncepcje Marcela i Mouniera
niezależność aksjomatów 2. substancja i jej cechy 3. filozofia u neopozytywistów 4. pojęcie ontologii 5. zasady w systemie dedukcyjnym 6. udowodnić, że personalizm wywodzi się z egzystencjonalizmu 7. źródła poznania metodologii 8. …………..wiedzy dedukcyjnej 9. osoba w personalizmie 10. hipoteza pomocnicza 11. granice poznania 12. konflikt u egzystencjonalistów 13. spór o naturę bytu 14. co to jest dowód? 15. miłość w filozofii współczesnej 16. panteizm 17. czy istnieją reguły w indukcji? 18. pragmatyzm 19. dziedziny filozofii 20. Locke a Platon - źródła ludzkiego poznania 21. Spór o przyczynowy rozwój świata 22. Filozofia chrześcijańska 23. Spór o celowy ustrój świata 24. Eksperyment naukowy 25. Sens pozytywizmu 26. św. Tomasz i św. Augustyn 27. twierdzenia i definicje 28. indukcja u Bergsona 29. filozofia Jana Pawła II 30. elementy dedukcji 31. klasyczna koncepcja 32. personalizm jako ……… forma egzystencjonalizmu 33. determinizm i indeterminizm 34. pomiar 35. cztery zasady ontologii 36. dlaczego nie można udowodnić indukcji? 37. cechy dedukcji 38. charakter wiedzy indukcyjnej 39. proces poznania u Immanuela Kanta 40. strumień świadomości 41. metodologiczne aspekty poznania 42. różnice miedzy dedukcja a indukcja 43. metoda pragmatyczna 44. drogi rozwoju wiedzy 45. uczniowie Huserla 46. zdania spostrzeżeniowe 47. idealizm obiektywny

(…)

… jako przedłużenie egzystencjalizmu teistycznego - profil filozoficzny Sokratesa - podstawowe pojęcia fenomenologii - które działy filozofii zajmują się wartościami? - Plotyn jako kontynuator poglądów Parmenidesa i Platona - Sceptycyzm

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz